Kunskap om hjärnan kan öka engagemanget

Engagemang Hur kan kunskap om hjärnan hjälpa oss att öka engagemanget i organisationen? På Imorgon Grön berättade Parisa Zarnegar, forskare i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, om hur man som chef triggar positiva känslor och skapar engagemang.

Kunskap om hjärnan kan öka engagemanget
Emma Casserlöw

För att skapa engagemang krävs känslor. Hur kan vi då skapa positiva känslor? Parisa Zarnegar börjar sin föreläsning på Imorgon Grön med att bjuda upp alla deltagare till dans och ber sedan alla att kramas. Känns lite konstlat, men när hon sedan förklarar att det skjuter upp vår dopaminnivå och att vi då lär oss bättre, suckar alla av lättnad.

– Det är viktigt att börja möten eller konferenser med glädje och skratt för att hjälpa andra människor till känslor och få den emotionella nivån att spegla den intellektuella. Ni kan inte engagera en människa utan att engagera dennes känslor. Logik, siffror och fakta engagerar inte, säger Parisa Zarnegar.

Hon berättar att vi i vår mänskliga hjärna fortfarande har kvar den så kallade reptilhjärnan, det är den som kopplas på exempelvis när vi sitter i bilkö och blir riktigt irriterad och agerar utan att riktigt tänka oss för. Parisa Zarnegar guidar oss vidare in i hjärnan. Neo-cortex, hjärnbalken, står för vad vi tänker, beslutsfattande, innovation och problemlösning.

För att kunna skapa engagemang och kommunicera gäller det dock att vara medveten om amygdalan. Här sitter våra överlevnadsinstinkter. Utan att vara medvetna om det detekterar vi hela tiden hot/fara, även på arbetsplatsen. Möts vi av hot eller obehag slår amygdalan direkt till och vi hamnar i så kallat fight-flight-freeze-tillstånd på bara en millisekund.

– Ingen funktion är bättre eller sämre utan det är bara naturligt mänskligt beteende, men vi ska inte låta oss styras av det utan lära oss att reglera och hantera detta. Förstår man inte detta kan man inte kommunicera med människor. När vi är i fight-flight-freeze fungerar ingenting.

Tillit viktigt för engagemang – läs mer på nästa sida

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.