Kunskap som konkurrensfördel

Vi lever i ett kunskapssamhälle där förmågan att ta vara på kunskap i organisationen blir allt viktigare. Här får du både tips och inspiration för att lyckas.

Kunskap som konkurrensfördel

Om företag ska vara konkurrenskraftiga idag räcker det inte med att de är effektiva, de behöver också vara innovativa. Kreativt och originellt tänkande måste tillåtas. Det gäller att ta ett bredare perspektiv kring begreppet kunskap och se till att medarbetarna tillsammans överför och framför allt utvecklar den.

Vad är då kunskap? Anna Jonsson tar upp två dominanta och helt olika perspektiv: kunskap som ett objekt eller kunskap som en process som skapas i samspelet mellan individer. Även ett subjektivt perspektiv finns med i och med insikten att kunskapen är individuell.

Författaren vill klargöra och ge en förståelse för varför kunskapsöverföring är värdefull. Och hon vill beskriva vad det innebär i praktiken och hur man bör arbeta för att lyckas med att överföra kunskap. Detta gör hon genom att samla diskussionen om kunskapsöverföring kring några grundläggande frågeställningar: Vad för slags kunskap vill vi överföra? Hur överförs kunskap? Varför (och varför inte) överförs kunskap?

Anna Jonsson menar att det behövs ett samspel mellan struktur och kultur för att kunskapsöverföring ska bli centralt i en organisation. Hon kallar det struKULtur. Det innebär att man har en tillåtande kultur där medarbetarna vill och tycker det är roligt att arbeta och utvecklas tillsammans med företaget. Strukturen stödjer kulturen och man nöjer sig inte med att förmedla kunskap genom olika system. Istället använder man metoder som underlättar kunskapsöverföring, exempelvis mentor- och lärlingssystem.

Boken bygger på lärdomar från Ikea och advokatbyrån Mannheimer Swartling. Båda har byggt upp en stark lärandekultur med individen i centrum för kunskapsöverföring. Författaren visar hur sådant som helhetssyn, gott ledarskap och medarbetarskap samt gemensamma visioner och värderingar gynnar kunskapsöverföring inom de båda företagen. Vi som är aktiva inom kvalitetsområdet känner ju igen de här företeelserna. Det är tydligt att det finns stora likheter mellan framgångsrik kunskapsöverföring och kvalitetsutveckling som sätter människan i centrum. Många på Ikea talar också om betydelsen av att ha magkänsla för vad som kommer att lyckas. Och att sedan använda vetenskapen för att kontrollera det.

Hur gör man, då? Författaren presenterar en femstegsmodell för hur kunskapsöverföring kan fungera i praktiken, som kryddas med flera lyckade exempel från verkligheten.

Sammantaget lyckas boken förmedla flera perspektiv på kunskapsöverföring och lotsa läsaren genom de främsta teorierna inom området kopplade till en praktisk verklighet. En riktig matnyttig bok för de flesta som är genuint intresserad av kunskap och lärande.

Plus:

Bra översikt över många koncept inom området lärande.

De många begreppen och teorierna återknyts till fallföretagen vilket underlättar förståelsen för vad det innebär i praktiken.

Minus:

En hel del av insikterna känns som nygamla även om de belyses på ett bra sätt.

Fakta

Kunskapsöverföring och Knowledge Management

Författare: Anna Jonsson Förlag: Liber ISBN: 978-91-47-09775-3

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste