Kvalitet – en praktisk handbok

Många företag som inser att de behöver höja kvaliteten tvekar inför svårigheterna och kostnaderna. Handboken Kvalitet lyfter fram det väsentligaste för små och medelstora företag. Den utgår från vad värdet är för kunden och vilka onödiga kostnader som företaget kan undvika. Ett av de hjälpmedel som föreslås är iso-9000, i sina olika versioner. Sedan den första upplagan har den delen kompletterats. I de nya standarderna läggs stor vikt på processer. För att underlätta förståelsen av processer ger boken exempel på flödesbeskrivningar.

Boken ges ut av SIS förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.