Kvalitet får socialsekreterarna att stanna kvar i jobbet

Kvalitet Många socialsekreterare upplever en stark press och överväger att byta jobb. Men ju högre kvalitet som levereras på avdelningen, desto större arbetsglädje och vilja att stanna kvar, visar en färsk studie från Malmö universitet.

Kvalitet får socialsekreterarna att stanna kvar i jobbet

Stress, underbemanning och hög arbetsbelastning med både klientkontakter och administration skapar en tuff arbetssituation inom socialtjänsten. Många socialsekreterare överväger därför att byta jobb och på vissa socialkontor i till exempel Malmö närmade sig personalomsättningen för några år sedan 50 procent.

Läs även: Digitalisering av socialt arbete kan ge stora vinster.

Men den starka pressen upplevs inte bara inom socialtjänsten, utan även inom andra så kallade människovårdande yrken, konstaterar Hanne Berthelsen, forskare på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, CTA, vid Malmö universitet.

Hanne Berthelsen,, forskare vid Malmö universitet.

– Gemensamt för dessa yrken är att de bygger på ett stort moraliskt engagemang. Oavsett om det handlar om sjukvård, tandvård, skola eller socialtjänst är det viktigt att kunna utföra sitt arbete med ett gott samvete. För att kunna släppa tankarna efter arbetsdagens slut måste man kunna känna att man utfört ett bra jobb, säger hon.

Fokus på positiva utfallsmått

Tillsammans med sina forskarkollegor har Hanne Berthelsen identifierat de utmaningar, men även de förtjänster som kännetecknar socialsekreterarnas jobb. Drygt 800 socialsekreterare i Malmö ingår i studien och har tillfrågats vid ett par tillfällen.

En av analyserna har fokus på positiva utfallsmått, alltså vad som ger tillfredsställelse, arbetsglädje och vilja att stanna kvar i organisationen.

– Det mest slående resultatet är att om man upplever att man bedriver ett kvalitativt bra arbete så vill man också stanna kvar och är tillfreds med jobbet. Oberoende av arbetsuppgifter fanns ett tydligt samband mellan den kvalitet man upplevde kunna leverera på avdelningen och jobbtillfredsställelsen och viljan att stanna kvar. Ju högre man värderade kvaliteten, desto mer nöjd var man med jobbet, konstaterar Hanne Berthelsen.

Läs även: Skepsis mot att datorer fattar beslut i offentlig sektor.

Någon gemensamt fastställd definition av vad kvalitet är inom socialtjänsten finns inte. Det kvalitetsmått som ligger till grund för studien handlar om hur socialsekreterarna själva skattar sina möjligheter att utföra arbetet bra och tillfredsställande. Men också hur de värderar kvaliteten på sin avdelning.

Viktigt diskutera kvalitet

Hanne Berthelsen menar att arbetsgivarna måste förstå att socialsekreterarna har en drivkraft att göra ett bra jobb. Men för att de ska trivas är det också viktigt att förväntningarna är rimliga och att det förs en diskussion om sambandet mellan kvalitet och arbetsklimat.

– Jag tror att det är viktigt att hitta en definition på kvalitet som är rimlig för den specifika organisationen eller avdelningen. Ofta har man olika synpunkter på vad som är kvalitet. Därför gäller det att inte bara ledningen, utan även medarbetarna, får en möjlighet att diskutera frågan, understryker hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.