Kvalitet från slutkontroll till kundfokus

Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, firar i år 50 års jubileum. Kvalitetsarbetets fokus har under detta halvsekel flyttats från produktion till hela verksamheten. Den utvecklingen speglar också SFK som gått från en förening för kontrollingenjörer inom tillverkning till ett förbund för alla som arbetar med att utveckla kvalitet på både varor och tjänster.

Kvalitet och kvalitetsarbete är givetvis inget nytt påfund även om det i bland kan framstå som så. I Sverige har det arbetets med kvalitetsutveckling inom näringslivet åtminstone sedan efterkrigstiden och genom åren har synen på kvalitet och hur man ska arbeta med kvalitetsutveckling hela tiden ändrats. Kvalitetsmagasinet beskriver vanligen trender och nyheter inom kvalitetsområdet, men när Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, nu har nått den ansenliga åldern av 50 år som förening kan det vara på sin plats att blicka bakåt för att med några stora penseldrag beskriva hur kvalitetsarbetet utvecklats under det senaste halvseklet.

Kontrollingenjörernas Förening

Under första hälften av 1900-talet förfinas och utvecklas industrins massproduktion. Strategin för kvalitetsarbetet är kontroll och mätteknik och därmed skapas också ett behov av kontrollteknik, mätteknik och statistiska kontroller för att få överblick och kunna effektivisera produktionen ännu mer.

1952 bildas Kontrollingenjörernas Förening, KIF, som är Sveriges första förening för kvalitetsintresserade inom näringslivet och ursprunget till dagens SFK. Medlemmarna består nästan enbart av personer från tillverkande företag inom industrin som hade kontrollavdelningar.

Sveriges Kvalitetstekniska Förening

Under 1950- och 1960-talen utvecklas hela tiden kontroll- och mätteknik. Nya begrepp som till exempel tillförlitlighetsteknik och kvalitetsstyrning introduceras, men kvalitetsarbetets fokus ligger kvar på kontroller.

1966 ändrar Kontrollingenjörernas förening namn till Sveriges Kvalitetstekniska Förening, SKTF. Inriktningen på att öka industrins produktionsförmåga överskuggar det mesta och tidsstudiemannen i sin rock är ett tidstypiskt fenomen som för övrigt nu tycks vara på väg tillbaka inom tillverkningsindustrin, om än i något annan förklädnad. Internationellt är USA föregångare där kvalitetsstandarder för leverantörer börjar användas av försvarsindustrin.

Skärpta kontroller

Kontrollen som arbetssätt för att uppnå kvalitet förstärks under 1970-talet. Strategierna var ofta att kontrollavdelningar skulle säkra produktionskvaliteten med skärpta kontroller. Samtidigt börjar kvalitetssäkring som kunskapsområde så sakta nå Europa. Internationellt har försvarsindustrin har redan tidigare legat i framkant och deras arbete med kvalitetsstyrningsstandarder börjar nu så smått sprida sig även utanför försvarsindustrin som många gånger menar att kvalitetsproblemen beror på underleverantörernas bristande kvalitetsarbete. I Japan arbetar man efter en annan princip. Där är strategin att lyssna till kundernas behov, att förbättra produktionsprocesserna och att försöka engagera alla medarbetare i ett förbättringsarbete.

Svenska Förbundet för Kvalitet

Under senare delen av 1980-talet blir kvalitet alltmer en strategi för hela den svenska industrin och kvalitetsarbetet börjar bli en fråga som lyfts upp i företagsledningarna. Kvalitet som begrepp blir accepterat även om förståelsen av vad kvalitetsarbete innebär fortfarande inte är tillräcklig. 1984 får Sverige sin första professur i kvalitetsteknik genom Bo Bergman i Linköping. Internationellt stormar japanerna in i Europa och visar att ökad produktivitet inte är ett hinder för att samtidigt höja kvaliteten.

ISO 9000 standarden kommer i 1987, men i Sverige används kvalitetsledningssystemet till en början bara inom den traditionella tillverkningsindustrin. 1985 väljer Sveriges Kvalitetstekniska Förening att ombilda sig med det nya namnet Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK.

Kvalitetsarbetet breder ut sig

När 1990-talet infinner sig börjar alltfler företag och organisationer inse att kvalitet är grunden för att kunna skapa en effektiva organisationer som får nöjda kunder. SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, bildas 1990 och blir en antionell kraft som påverkar kvalitetsarbetet i alla delar av samhället. 1992 instiftar SIQ sin utmärkelse Utmärk Svensk Kvalitet. Kvalitetsarbetet får ett större kundfokus och processorienteringen blir viktig. Medarbetarna engagemang lyfts fram som en avgörande faktor för att lyckas med kvalitetsarbetet. Kvalitetsledningssystemet ISO 9000 slår igenom och hjälper företagen att strukturera sitt kvalitetsarbete.

Under andra halvan av 1990-talet får också kvalitetsutvecklingen ett starkt fäste i den offentliga sektorn. Posten brevnät och Älta skola i Nacka tilldelas utmärkelsen Utmärkt Svensk Kvalitet de två första åren på 2000-talet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.