Kvalitet i ett större perspektiv

I denna bok myntas ett nytt ord, kvalitetskap. På ett personligt sätt förmedlar författaren sina tankar kring kvalitetsbegreppet där förmågan att skapa kvalitet lyfts fram som en viktig ledaregenskap.

Den som professionellt arbetat med kvalitet och verksamhetsutveckling kan inte undgå att bli personligt påverkad. Personer som har till arbetsuppgift att få hela organisationer att göra rätt saker på rätt sätt färgas också i vardagslivet. Denna bok är resultat av författarens egen utveckling och den frustration han upplever över brister i vårt samhälle och vänder sig inte till fackmannen (det heter så fortfarande…) utan mer till lekmannen.

Som ledord har han nyttjat begreppet ”kvalitetskap”, som inte är hämtat från någon ordlista utan skapats i hans eget huvud genom åren. Begreppet ”kvalitetskap” kan kanske ses som komplement till ledarskap och vara ett mått på personliga egenskaper, metoder och förmåga att i alla sammanhang utveckla och förädla kvalitet.

Boken diskuterar värderingar, arbetssätt och verktyg från kvalitetsområdet och belyser utvecklingen med korta illustrationer. Gunde Svan får illustrera ett ständigt nyttjande av PDSA-cykeln i sin utveckling till världens bästa skidåkare. Han studerade, bland annat, öldrickares sätt att snurra på flaskan för att snabbt tömma innehållet och nyttjade detta vid egen vätskepåfyllning. ”Att en kedja inte är starkare än svagaste länken” illustreras med hur PG Lundmarks topptrimmade motorcykel inte var mer värd än ett trasigt skruvfäste när han fick bryta i Dakarrallyts näst sista etapp. När en konstnär tillfrågades hur han kunde göra så fantastiska statyer ur stora grova marmorblock svarade han: ”statyn finns ju där redan, det är bara att ta bor det onödiga runt om”. Detta belyser förmågan att se möjligheter och inte bara svårigheter.

Boken förmedlar funderingar om hur kvalitetsutveckling kan användas i ett större perspektiv. Avsikten är att bidra till ökad medvetenhet så att vi alla ställer ökade krav på det ledarskap vi omger oss med – inte minst i politiken. De politiska och offentliga systemen är i stora drag desamma som för 50 år sedan. De svagheter som funnits inbyggda verkar bestå utan att någon gör något åt dom. Om vård, skola och omsorg är så viktiga att prioritera och om tillväxt är en viktig förutsättning för detta borde vi inte löpande tydligt se hur av de ansvariga hur dessa områden utvecklas och ständigt förbättras? Detta med ett kvalitetsmässigt kund- och leverantörsskap är ju för övrigt inget nytt. Som författaren påpekar står det ju i Bibeln: ”Allt vad ni vill att andra ska göra er ska ni också göra dem”.

Fakta

Kvalitetskap

Författare: Tore Sjödin

p>Förlag: Books on Demand

ISBN 91-631-7661-9.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.