Kvalitet kan omfördela forskningsanslag

Förbättringsarbete Forskningens kvalitet och relevans för samhället kan få större betydelse framöver när forskare söker anslag. Vetenskapsrådet arbetar just nu med ett förslag på hur detta kan gå till.

Ungefär 20 procent av de direkta anslagen till universitet och högskolor beror idag på hur mycket forskarna citeras och publiceras samt hur mycket externa medel de har. Men från 2018 vill regeringen ha en modell som istället baseras på forskningskvalitet, relevans för samhället och på sakkunnighet. Just nu jobbar Vetenskapsrådet med ett förslag kring hur detta kan gå till. I ett första utkast tänker man sig att vetenskaplig kvalitet, kvalitetsutvecklande faktorer och genomslag utanför akademin är de komponenter som ska bedömas.

I slutet av december ska förslaget lämnas till regeringen.

Här kan du läsa mer

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.