Kvalitet med förnuft och känsla

Kvalitet Redan för drygt 200 år sedan skrev Jane Austen boken Förnuft och känsla. På många sätt säger den titeln allt om de två stora utmaningarna på kvalitetsområdet just nu; med förnuftet mäter vi och kontrollerar, med känslorna skapar vi engagemang och lojalitet.

Förnuftet handlar om att styra och leda verksamheten utifrån fakta. Gustav Kastberg, forskare vid Lunds universitet, tog upp problematiken i en debatt på Kvalitetsmässan som handlade om den allt starkare tilltron till kontroll inom offentlig sektor. Att mäta och sätta siffror på verkligheten ska säkerställa kvaliteten. Men han konstaterade att siffrorna inte kan bli något annat än en starkt förenklad bild av verkligheten. När enskilda detaljer mäts och tar plats i rapporter är det därför lätt att tappa fokus på helheten, det som egentligen skapar kvalitet.

I detta ligger också risken att det man mäter blir det som styr verksamheten. Vi har hört många exempel på detta; poliser som mäts på antal utandningsprov, sjukvård som styrs mot en budget som definierar lönsamma patienter.

Om siffror står i ena änden av skalan så finns känslorna i andra. Kultur, värderingar och engagemang kan uppfattas som både flummigt och svårt att kommunicera, och här finns den andra tydliga utmaningen inom kvalitetsvärlden just nu. I en allt tuffare konkurrens är det just de företag som har en högre andel engagerade medarbetare som blir framgångsrika, levererar högre kvalitet, är mer produktiva och lönsamma. Frågan är; hur lyckas man med det?

John Timmerman, ordförande för den amerikanska kvalitetsorganisationen ASQ, pratade på Kvalitetsmässan om hur 70 procent av medarbetarnas beteende styrs av känslor. För att lyckas gäller det att medarbetarna känner med företaget. Först då kommer de att ta det extra steget som behövs för att ta verksamhet från bra till fantastisk. Med fakta kan vi se och styra resultaten, men det är inte med förnuftet kvaliteten kommer, utan med känslorna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.