Kvalitet och marknad måste samarbeta

Kommunikation Att enbart se till att uppfylla alla kundkrav kanske fungerar idag, men definitivt inte i morgon. Kvalitet och marknad måste börja samarbeta för att vinna kampen om kunderna.

Kvalitet och marknad måste samarbeta

Visst är det jobbigt med säljare som ringer och stör. Visst är det underbart med kunder som ringer och köper! Och det är kvalitet och trovärdighet man vill köpa! Svenska företag har ett gediget kvalitetstänkande och borde utnyttja det mer i jakten på nya kunder.

Om vi lyfter fram kvalitetsarbetet i företaget så kan det förvandlas till ett värde för kunderna, som de är beredda att betala för.

Kvalitetsarbete både sänker kostnaderna och höjer priset. Kvalitetsavdelningen blir en del av säljavdelningen vare sig de vill eller inte, eftersom det handlar om att öka lönsamheten genom ökad kundnytta. De som kan bygga värden från produktionen, i kvalitetsarbetet, i marknadsföringen och försäljningen blir morgondagens vinnare. Iso 9004 beskriver detta utmärkt – vägen till bestående framgång med systematiskt kvalitetsarbete, där besluten baseras på fakta och kundernas behov.

Ett väletablerat kvalitetssystem där alla deltar ger idag köpsignaler hos kunderna. Tyvärr ses kvalitetsarbete som en intern angelägenhet. Det är det inte! Det är i allra högsta grad en extern angelägenhet och definitivt en faktor som kunder värderar högt. Se bara på www.certifiering.nu som har blivit inköparen bästa vän, webbplatsen som samlar alla certifierade företag.

Men kvalitetsarbete och certifieringar kostar pengar, är tidsödande och det är svårt att se nyttan med det, säger många.”Vi uppfyller alla kundkrav så vad är problemet?”.

Det stämmer, det fungerar idag men knappast för de som vill vara framgångsrika i morgon.

Kunder vill idag inte bli uppringda, de vill själva kontakta den de gillar att köpa av. Kunderna hittar information eller får tips om vem de ska köpa av. Vad företagen gör och hur de kommunicerar blir viktigare i köpprocessen. Därför går det inte vara blygsam med de inre värden som finns – ut med dem istället!

Marknadsföring och sälj handlar idag mycket om kommunikation, att beskriva de fördelar kunderna får av de tjänster vi levererar, att förstå och förtjäna relationen med kunden. Säljarna på företaget måste se kvalitetsarbetet som en tillgång i sitt arbete, och kvalitetsavdelningen måste se säljarna som deras öron och ögon i förbättringsarbetet. Då blir man relevant och intressant.

Att bara vara bra på kvalitetsarbete räcker inte, morgondagens företag måste också kommunicera detta för att lyckas, kombinerat med uthållighet, engagemang och kunskap.

Konkurrensen från lågkostnadsländer är stenhård och för att möta detta måste vi satsa på alla värden vi har för att inte hamna i prisfällan. Så se till att du som kvalitetschef finns med i montern på nästa mässa!

Tomas Tränkner, marknadschef Force Technology Sweden

Fler debatter på KM

”Fall inte för frestelsen att kopiera”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.