Kvalitet på resan

Fylld med goda exempel, tips och råd ger denna bok en bra start på kvalitetsresan. Den riktar sig till företagsledare som vill få en snabb inblick i kvalitetsarbete, men manar samtidigt till reflektion.

”Varför är det så få organisationer som tar till sig och lär av de goda exempel och föredömen som finns?”, undrar författarna, som både har en gedigen praktisk erfarenhet av kvalitetsutveckling, lite frustrerat och vill ge alla ledare med utvecklingsansvar en praktiskt användbar vägledning. Man påpekar också helt riktigt att ”Ledarskapets metodik är densamma för verksamheter i den offentliga sektorn och på den konkurrensutsatta marknaden.”

Huvuddelen av boken ägnas åt processer, processledning och processförbättringar. Här ventileras begrepp som huvudprocess och stödprocess. Här diskuteras frågor som gränssnitt mellan delprocesser, identifiering av kritiska faktorer, processkarta, processens kunder eller brukare, processägare, rollkonflikter mellan linjechef och processägare och hur detaljerad en processkarta bör vara. Hur sätter man mål och hur kvalitetssäkras processer? Processerna sätts i ett sammanhang genom att diskutera ledningssystem och varför man ska ha ett sådant. Benchmarking, som jag föredrar att kalla ”processjämförelse” på svenska, diskuteras också. Vidare berörs interna och externa revisioner – hur man genomför dom, vem som bör göra dom och vad nyttan är. Förbättringsprogrammet Sex Sigma (men varför använda engelskans ”Six”?) berörs också ytligt.

I boken ges exempel på vägar till framgång, men även varningar för potentiella fallgropar.

Man får, exempelvis, rådet att starta med en huvudprocess, där förutsättningar för framgång är stora, man bör sätta SMARTa mål och söka benchmarkingpartner antingen bland utmärkelsemottagare eller sådan med högsta kreditvärdighet. Hela tiden kryddas framställningen med illustrativa exempel från företag och organisationer.

Författarna säger i förordet att man ”eftersträvar enkelhet och överblick, snarare än detaljrikedom”. Det är förvisso en översiktlig, inspirerande bok, som samtidigt manar till reflektion. Speciellt uppskattar jag företagsexemplen och ”de goda råden”.

Ambitionen är, enligt förordet, att boken ska kunna läsas på samma tid som det tar att flyga från Stockholm till New York. När planet landar ska det vara klart hur ett fungerande dynamiskt ledningssystem kan vara uppbyggt och fungera.

Ett japanskt talesätt säger att det finns tusen vägar upp till Mount Fujis topp. Bestigningen kan samtidigt symbolisera ledarskap och vägen till framgång och världsklass. Denna bok kan troligen mycket väl vara start för att få din organisation att så småningom bestiga ert Mount Fuji – ta på dig klätterutrustningen och läs.

Fakta

Mot högre höjder. Inspiration till kvalitet i världsklass

Författare: Folke Höglund & Torsten Olsson

Förlag: SIS Förlag

ISBN 91-7162-677-8

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.