Kvalitet väger tyngre än pris

Trenden är tydlig i årets affärsbarometer från Visma. Kvalitet spelar en allt viktigare roll när små och medelstora företag handlar.

Det visar en undersökning från Visma om små och medelstora företags kriterier vid inköp. Nästan varannan företagare i undersökningen, 47 procent, anger kvalitet som deras viktigaste bedömningsgrund i samband med inköp. Det är en ökning med 3 procentenheter sedan i höstas och med 12 procentenheter jämfört med den första undersökningen våren 2011.

Bara 23 procent anser numera att priset är viktigast, vilket är en minskning med 7 procentenheter jämfört med i höstas och 9 jämfört med bedömningen för två år sedan.

– Signalerna är tydliga om att kvalitets- och miljökrav i allt högre utsträckning styr företagens krav på produkter och tjänster. Mer än varannan företagare sätter kvalitet eller miljöhänsyn främst när de rangordnar sina inköpskriterier, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som gjort undersökningen.

Inköpskriterierna varierar dock mellan olika delar av landet. Kvalitet är viktigast i Kronobergs län, medan priset är viktigast i Uppsala län. I Västerbotten väger miljöhänsyn tyngst och på Gotland är en sammanvägd bedömning av kvalitet och miljöhänsyn viktigast.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste