Kvaliteten i undervisningen har låg prioritet

Arbetslösheten bland nyexaminerade lärare ökar samtidigt som andelen obehöriga är cirka 20 procent i den kommunala skolan och över 50 procent i friskolor. Det visar Lärarnas Riksförbunds nya rapport ”Brist, balans eller överskott?”

– Trots att flera studier visat att välutbildade lärare är den i särklass viktigaste faktorn för elevers resultat, framgår att skolans huvudmän inte sätter kvaliteten i skolan högst på prioriteringslistan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Metta Fjelkner menar att undersökningen visar att det krävs en rad åtgärder för att garantera kvaliteten i skolan. En statligt sanktionerad auktorisation, mer strategisk och långsiktig personalplanering och en tydlig och skarp skollagstiftning kring exempelvis lärarbehörigheten är bara några exempel.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.