Kvaliteten i undervisningen har låg prioritet

Arbetslösheten bland nyexaminerade lärare ökar samtidigt som andelen obehöriga är cirka 20 procent i den kommunala skolan och över 50 procent i friskolor. Det visar Lärarnas Riksförbunds nya rapport ”Brist, balans eller överskott?”

– Trots att flera studier visat att välutbildade lärare är den i särklass viktigaste faktorn för elevers resultat, framgår att skolans huvudmän inte sätter kvaliteten i skolan högst på prioriteringslistan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Metta Fjelkner menar att undersökningen visar att det krävs en rad åtgärder för att garantera kvaliteten i skolan. En statligt sanktionerad auktorisation, mer strategisk och långsiktig personalplanering och en tydlig och skarp skollagstiftning kring exempelvis lärarbehörigheten är bara några exempel.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.