Kvaliteten på högre utbildning granskas

Kvaliteten på de svenska ingenjörsutbildningarna sätts under lupp. OECD har planer på att utvärdera högre utbildningar, och Sverige är ett av de länder som valts ut för att delta i ett pilotprojekt.

– I hela världen diskuteras olika sätt att mäta akademisk kvalitet. Det finns en viss tendens att mäta det som är lätt att mäta, som andelen lärare som doktorerat eller antalet Nobelpristagare. Det är utmärkt att OECD nu gör ett rejält försök att komma djupare och hitta metoder som ska mäta vad snart färdiga studenter verkligen kan, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att sköta arbetet med projektet. OECDs planerade utvärdering är en motsvarighet till PISA-undersökningen, som mäter grundskoleelevers kunskaper.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste