Kvalitetsansvariga om en roll i förändring: Kommunikation avgörande

Kvalitetsrollen Kvalitetsrollens kostym är mjukare än förr, och funktionen har både breddats och fördjupats det senaste decenniet. Därför har Kvalitetsmagasinet tagit tempen på rollen ihop med med två kvalitetsansvariga.

Kvalitetsansvariga om en roll i förändring: Kommunikation avgörande
Superhjälte? Nej men kvalitetschef. Foto: Stockadobe

Therese Ankare, kvalitets- och hållbarhetschef på MTR och Therese Andersson, verksamhetsutvecklare på Livsmedelsverket, är två talare på Kvalitetsmagasinets konferens KM Live den 7 november. De kommer då att tala i spårvalet ”Kvalitetsrollen”, men redan nu har vi checkat in med dem gällande deras syn på uppdraget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Therese Andersson.

Hej Therese Andersson! Vilken tycker du är den mest betydelsefulla förändringen som du har sett kvalitetsrollen göra de senaste decennierna? 

– Att kvalitet har hamnat mer hos ledningen än tidigare. Offentlig sektor har förstått att det här faktiskt handlar om principer att utveckla och leda hela verksamheten, inte en liten klubb som bara berör några enskilda.

 Det faktum att kulturfrågan börjar uppgraderas mer och mer i värde, efter att fokus har legat på struktur och ”hårda” mätningar väldigt länge, vad tänker du kring det? 

– Där jag har arbetat, statligt och kommunalt, har kulturfrågan varit självklar sedan länge. Det är en naturlig utveckling att frågan om kultur lyfts även inom andra sektorer. Medarbetare ska få bidra till verksamhetens utveckling med sina erfarenheter, kompetenser och sitt engagemang. Om man håller alltför hårt i strukturbitarna riskerar man att bli stelbent och på sikt inaktuell.

Hur kan man bemöta intern skepsis i branschen som kan uppstå under den här typen av transformation? 

– Det finns vissa verksamheter som är strukturpräglade och ingången där bör vara att man ska öka kompetenser. Att visa ledningen att det finns en tydlig koppling mellan medarbetarnas engagemang och verksamhetens resultat.

– Ledningsgrupper och alla som håller på med förändringsledning bör använda sig av den viktiga nyckeln beteendevetenskap i förändringsarbetet – man kommer ingen vart om man inte lyckas involvera de som ska arbeta enligt de nya principerna. Målgrupperna behöver också engageras, så att utvecklingen träffar rätt och blir till nytta.  

Digitalisering, hållbarhet och innovation har varit viktiga fokusområden för kvalitetsbranschen det senaste decenniet. Vad tror du kommer härnäst? 

– De tidigare fokusområdena kvarstår även när nya tillkommer. AI är såklart ett viktigt fokus. Sedan tänker jag på resiliens. Förmågan att stå emot en negativ förändring och vidareutvecklas i den är väldigt viktig, inte minst i tider när beredskap blir mer och mer aktuellt.

Therese Ankare.

Hej Therese Ankare! Vilken tycker du är den mest betydelsefulla förändringen som du har sett kvalitetsrollen göra de senaste decennierna? 

– Kvalitetsrollen är idag mycket mer stödjande och integrerad än tidigare. Från att det ibland har varit krångliga standarder som stått i någons bokhylla och samlat damm, så är kvalitetsarbetet en naturlig del av verksamheten.

– Det finns fortfarande standarder och regelverk inom olika områden att förhålla sig till, men fokus är hur standarderna och regelverken kan hjälpa organisationen. En stor del av kvalitetsrollens uppgift är att hjälpa till med den bryggan så att det blir tydligt varför vi behöver göra saker och ting på ett visst sätt, och rapportera specifika nyckeltal till exempel.

Det faktum att kulturfrågan börjar uppgraderas mer och mer i värde, efter att fokus har legat på struktur och ”hårda” mätningar väldigt länge, vad tänker du kring det? 

– Det är så klart att viktigt att vi får med oss verksamheten. Om vi bara ska efterleva en standard för att hänga upp certifikat på väggarna så behöver man inte arbeta så mycket med bred förankring. Men vill man verkligen se effekter ute i verksamheten så behöver alla i organisationen förstå sin roll och bidra.

Hur kan man bemöta intern skepsis i branschen som kan uppstå under den här typen av transformation? 

– Man behöver måla upp varför, hur och vart vi ska. Sen behöver man också ha både tålamod och envishet.

Digitalisering, hållbarhet och innovation har varit viktiga fokusområden för kvalitetsbranschen det senaste decenniet. Vad tror du kommer härnäst? 

– Tveklöst AI.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.