Kvalitetsarbete nödvändigt för varumärkesvård

Det blir allt viktigare att vårda sitt varumärke. Är det starkt så leder det oftast till ökad försäljning på en hårt konkurrensutsatt marknad. I framtiden kommer varumärkesvården förmodligen bli ännu viktigare eftersom ett starkt varumärke också skapar möjligheter att ha lite större försäljningsmarginaler på sina produkter. Därför är det naturligtvis en katastrof när ett företags produkter inte håller måttet. Risken är att det snabbt skapar ett dåligt rykte som spiller över på varumärket.

Ta exemplet Saab där en av modellerna har drabbats av ovanligt många motorhaverier på grund av ett konstruktionsfel. För Saab, som kämpar för sin överlevnad, är det inträffade förmodligen långt värre än de kostnader som orsakas av att företaget tvingas stå för reparationskostnaderna. Varumärket riskerar att solkas.

Vi skriver om fenomenet i en artikel om Doro som i ett starkt expansionsskede i början av 2000-talet drabbades av alldeles för många fel på sina telefoner. Situationen höll på att bli katastrofal för Doro då kunderna började tappa förtroendet för deras produkter. Efter hårt arbete på kvalitetssidan är man åter på rätt väg, och från företagsledningens sida konstateras att kvalitetsarbetet är intimt förknippat med värdena i varumärket.

Många liknande histoier som de ovan kan berättas, men det viktiga är att ta lärdom av dem. För Doros del handlar det om att kontrollera och testa bättre när produkterna levereras från olika underleverantörer och att ställa tuffare krav på dessa. Men kanske viktigast av allt, de väntar hellre lite längre med en lansering för att vara säkra på att produkten håller den kvalitet de vill. Detta agerande är nog viktigt att ta lärdom av, för det är sannolikt bättre att i vissa skeden dröja med lanseringen av en ny produkt och undvika fel, trots att att försäljningsavdelningen pressar på. Gör man det så slipper också försäljningsavdelningen framtida svårigheter på grund av ett försvagat varumärke och konkurrenter som upplevs ha en bättre kvalitet på likvärdiga produkter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.