Patricia Larsson: Kvalitetsarbetet måste genomsyra alla led

Kvalitetsprofilen Hon säger att det är svårt med förändring inom skolvärlden, och att det just därför är extra viktigt att involvera alla parter i kvalitetsarbetet. Kultur, struktur och systematik är hörnpelarna varpå skolorna Patricia Larsson leder vilar, för att ge eleverna verktygen till ett värdefullt liv.

Patricia Larsson: Kvalitetsarbetet måste genomsyra alla led
Patricia Larsson, rektor på särskolorna Rullen och Snäckbacken.

Hur definierar du kvalitet?
– Jag skulle säga att kvalitet är ett ramverk som talar om ifall de arbetssätt vi har är tillräckligt bra och ger de resultat som vi förväntar oss att få. Samtidigt kan jag inte säga vad kvalitet är utifrån min verksamhet, för man blir ju lätt hemmablind. För att utvecklas måste man ta emot feedback från exempelvis vårdnadshavare, elever, Skolverket eller Skolinspektionen. Sedan justerar vi vår verksamhet utifrån den input vi får. Kort sagt, kvalitet sitter inte i väggarna. Det är hur vi arbetar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Vilka är de största utmaningarna på din arbetsplats just nu?

– Det är att ha en hållbar verksamhet över tid. Det pågår så otroligt mycket förändringar i skolvärlden och man är också ganska hårt pressad ifrån media i samband med att friskoledebatten dykt upp på agendan. Det är ju en faktor som kan skapa viss oro. Det är också svårt att hitta rätt kompetens, framför allt till särskolor därför att särskolan har en historia av att främst vara omvårdnadsfokuserad. Att skifta fokus från att ha en omvårdnadskultur till en utbildningskultur tar tid och är utmanande. Men kompetensen är inte bara en utmaning för oss, utan nationellt och internationellt sett. Vi måste förstå att även denna grupp elever har en kapacitet att lära sig saker. De har rätt att gå i skolan, att lära sig. Därför behöver man byta fokus. Läroplanen har blivit mycket tydligare, och det har hjälpt. Det var dock inte så länge sedan som det helt saknades förväntningar på våra elevers skolgång. Nu ställer man krav på vilka förmågor och kompetenser som de ska utveckla för att i slutändan få ett bra liv.

Om

Patricia Larsson

Namn: Patricia Larsson.

Ålder: 42 år.

Gör: Rektor på särskolorna Rullen och Snäckbacken som ingår i Dibber Sverige.

Karriär: Tidigare grundskolelärare med lärarexamen inom matte, fysik och teknik.

Hur skapar du medarbetarengagemang kring kvalitetsfrågor?

– Det ligger i vårt arbetssätt och vår struktur. Vi använder oss av SIQ:s managementmodell och den talar om för oss vilka framgångsfaktorer vi ska hålla koll på. Jobbar man efter dem så involveras medarbetarna per automatik. Och sen är jag väldigt öppen i mitt coachande ledarskap med att jag inte kan allt, och att det är mina medarbetare som har bäst koll på eleverna. Det är jätteviktigt att ta in deras återkoppling, och den bidrar verkligen till verksamhetens utveckling. Det skapar engagemang att kunna få vara med och påverka.

Vilka andra metoder och verktyg använder du i ditt arbete?

– Vi använder utvärderingsverktyget Plan Do Check Act-cykeln. Jag tror på att ha ganska få verktyg eftersom det underlättar för medarbetare. Men PDCA-cykeln använder vi för att utvärdera och förbättra, bland medarbetare och elever.

Vilket konkret resultat har ert kvalitetsarbete gett upphov till?

– Jag upplever att vi förmedlar den kunskap våra elever behöver. Rullen och Snäckbacken är verksamheter för barn med svåra intellektuella funktionsnedsättningar och fysiska funktionshinder. Ingen utav våra elever har en verbal kommunikation idag. Vårt syfte är att lära ut kompetenser för att öka deras livskvalitet, och stor del av det är att lära dem att kommunicera. Hos oss får de lära sig att kommunicera med hjälp av bildstödet PODD (pragmatisk Organisering av Dynamisk Display) så att de ska kunna uttrycka vad de tänker och tycker till vem som helst. Det är det viktigaste för dem, och det märks att de får det, för när de går ut härifrån kan de kommunicera mer jämfört med när de började.

Läs hela intervjun i fjärde utgåvan av Kvalitetsmagasinet 2023!

Eleverna lär sig att kommunicera med hjälp av bildstödet PODD (Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display).

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.