Kvalitetsarbetet ökar bland privatpraktiker

Kvalitetsarbetet hos privatpraktiserande yrkesutövare inom vården i västra Sverige utvecklades mellan 1997 och 2000. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Samtidigt saknade år 2000 fortfarande två av tre yrkesutövare kvalitetssystem för sin verksamhet och nästan hälften system för avvikelsehantering.

Tandläkare låg i topp när det gällde ökning av antalet kvalitetssäkringsaktiviteter. I botten låg psykologer, medan läkare redan 1997 hade ett ganska aktivt arbete med kvalitetssäkringar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste