SLU första högskola att få högsta kvalitetsbetyg

Kvalitetssäkring Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har fått det högsta samlade omdömet – godkänt - för sitt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Nu har tre av fyra kvalitetsgenomgångar av högskolorna avslutats.

SLU första högskola att få högsta kvalitetsbetyg

Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, under perioden 2017-2022. Arbetet sker i fyra omgångar och publiceras på Högskolekollen.

Nu har den tredje omgången granskningar avslutats, gällande Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Sveriges lantbruksuniversitet. SLU är först ut med att få omdömet godkänt, vilket är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier av kvalitetssäkringsarbetet.

Läs även: Dubbla kvalitetsstämplar för Ekonomihögskolan i Lund

Kvitto på kvalitetsarbete

Från SLU konstaterar man att betyget är ett kvitto på att universitetets processer för kvalitetsarbete bedöms hålla god kvalitet.

– Vi har en stor spridning på utbildningar, från vetenskapligt grundad djuromvårdnad till modernt, högteknologiskt och hållbart bruk och bevarande av naturresurser. Utbildningar ges också över hela Sverige och med internationella inslag. Så det är inte enkelt att finna en systematik som fungerar för alla, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

I det samlade omdömet om SLU från UKÄ sägs bland annat:

”Lärosätet har en väl utvecklad kvalitetskultur som väsentligt minskar risken för bristande delaktighet samt utgör en god förutsättning för engagemang och ansvarstagande hos såväl lärare, doktorander och övrig personal som studenterna vid lärosätet. Studentinflytandet inom kvalitetssystemet ger studenter goda möjligheter att delta i arbetet.”

Fallande skala från godkänt

Resultatet från den fjärde omgången UKÄ-granskningar ska enligt plan publiceras i oktober 2020 och gäller Beckmans design, KMH, KKH, Konstfack, SKH och Stockholms musikpedagogiska institut.

UKÄ:s bedömning baseras på sex områden: Styrning och organisation, Förutsättningar, Utformningar, genomförande och resultat, Jämställdhet, Student- och doktorandperspektiv, samt Arbetsliv och samverkan. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala där kvalitetssäkringsarbetet antingen kan få omdömet Godkänt, Godkänt med förbehåll eller Ifrågasatt.

– Resultatet av granskningarna visar att majoriteten av lärosätena har kommit riktigt långt med att utveckla sitt kvalitetssäkringsarbete även om granskningarna visar att kvalitetssystemen fortfarande är unga och lärosätena inte hunnit implementera alla delar fullt ut, säger Viveka Persson, biträdande avdelningschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning i en kommentar.

Läs även: Handelshögskolans vidareutbildning topprankas av Financial Times

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.