Kvalitetschefen allt viktigare

Kvalitetsfrågorna och därmed kvalitetschefen blir allt viktigare. Det visar den undersökning som vi gjort om kvalitetschefens status. Undersökningen visar entydigt att prioriteringen när det gäller kvalitetsfrågor har blivit högre. Hela 60 procent av de kvalitetsansvariga vi frågat anser att deras frågor prioriteras högre eller mycket högre. Dessutom upplevde 65 procent av dem att kvalitetsarbetet fått mer resurser än tidigare, medan bara tio procent svarade att de fått mindre resurser. På frågan om hur deras företag prioriterar kvalitet så var det fler på större företag som upplevde att de prioriterades högt eller mycket högt – 90 procent bland företag med mer än 50 anställda mot 80 procent i företag med mindre än 50 anställda. Överlag kan man dock konstatera att kvalitesfrågorna prioriteras högt. Generellt verkar det som om kvalitetsfrågorna nu åter börjat prioriteras högre efter en liten svacka. Något som också understryks av att ansökningarna till EFQMs kvalitetspriser lär vara bättre än på länge. Det är glädjande.

På frågan om kvalitetschefens status jämfört med andra chefer så ligger tyngdpunkten på att den är lika eller något lägre. Här kan man dock troligen ha en förhoppning om att de kommer att uppleva en högre status på sikt då deras frågor ju anses allt viktigare. En intressant iakttagelse är att de personer som är kvalitetschefer i viss mån tycks ägna sig åt andra arbetsuppgifter men att fler jobbar mycket med dessa frågor i större företag.

I perspektiv av den undersökning som gjorts kan konstateras att kvalitesfrågorna inte bara tycks vinna allt mer gehör utan att också detta sker i en högkonjunktur. Annars är det nog vanligt att man ser över sin verksamhet ur ett kvalitetsperspektiv när konjunkturen försämras. Det bäddar för att de svenska företagen kommer att klara sig bra i framtiden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.