”Kvalitetschefen är inte någon förvaltare”

Kvalitetschefen är inte bara en förvaltare. Kvalitetschefsrollen är ofta bredare och ansvarsområdet större, vilket leder till en ökad helhetssyn av verksamheten.
Det menar Ulf Gustavsson, ordförande i Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK.

SFK har ungefär 2 000 medlemmar. Många av dem är kvalitetschefer. SFKs ordförande Ulf Gustavsson menar att kvalitetschefens roll kan skifta mycket beroende på verksamhetens inriktning och vilken nivå kvalitetschefen agerar på.

– Kvalitetschefen är numera allt oftare ansvarig för organisationens verksamhetsutveckling och har därmed också ett större ansvarsområde som kan vara både inom miljöområdet som inom personalutvecklingsområdet, förklarar Ulf Gustavsson.

Större ansvar

Den gamla sortens kvalitetschef, som hade ansvar för sitt specialiserade område, kan alltså vara på väg att försvinna. Istället breddas ansvarsområdet så att kvalitetscheferna allt oftare ansvarig för hela organisationens verksamhetsutveckling.

Ulf Gustavsson menar att det kan vara en möjlig förklaring till att kvalitetsområdet har fått mer resurser de senaste åren i den meningen att kvalitetschefens ansvarsområde har blivit större och att ledningssystemen ska och kommer att omfatta större delar av verksamheten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.