”Kvalitetschefer kan inte vara bäst på allt”

Kvalitetschef Sandholms vd Lars Sörqvist är ett stort namn bland kvalitetschefer i hela världen. Här berättar han vad han ser som största utmaningarna just nu och varför kvalitetschefer inte kan vara bäst på allt.

”Kvalitetschefer kan inte vara bäst på allt”
Dagens kvalitetschefer har en stor hemläxa att göra, menar Lars Sörqvist.

I dagarna pågår Sandholms jättekonferens för kvalitetschefer, med anledning av företagets 50-årsfirande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Lars Sörqvist är vd sedan 2005. Efter dubbla examina som både civilekonom från Stockholms universitet och civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan. 1998 disputerade han på KTH med en doktorsavhandling med inriktning på kvalitetsbristkostnader.

Det var även på KTH som Lars Sörqvist kom i kontakt med Lennart Sandholm, adjungerad professor och grundare av Sandholm Associates, som förde honom i kontakt med den internationella kvalitetsvärlden. 1995 anställdes Lars Sörqvist på Sandholm Associates och blev alltså senare vd.

Gästprofessor i Shanghai

Parallellt med vd-skapet har han behållit en fot inom den akademiska världen, bland annat med en docentur på KTH och gästprofessur på Shanghai University, men även som aktivt engagerad i den internationella kvalitetsrörelsen.

Sedan länge är han djupt involverad i den amerikanska kvalitetsorganisationen ASQ (American Society for Quality Management) och är nu president elect i den internationella organisationen IAQ (International Academy for Quality), vilket innebär att han om ett par år tillträder som president och därefter som ordförande.

Flera utmaningar

Med sin långa erfarenhet inom den internationella kvalitetsrörelsen ser Lars Sörqvist ser flera utmaningar som dagens kvalitetsprofessionella har att förhålla sig till.

– Den ena är kopplad till digitaliseringen. Frågan handlar både om hur digitaliseringen påverkar framtidens kvalitetsarbete och hur man uppnår en kvalitetssäkrad digitalisering som leder till de avsedda värdena, säger han.

En annan utmaning handlar om de ökade kraven på hållbar utveckling.

– Ska vi lyckas med omställningen måste vi hitta metoder för att utveckla processerna och skapa förändrade beteenden. Mycket av dagens hållbarhetsdiskussioner kretsar tyvärr kring symptom. Men utmaningar kan aldrig lösas på symptomnivå, utan måste angripas på orsaksnivå.

Ställer krav på ledarskapet

Den pågående transformationen mot ökad digitalisering och hållbarhet ställer i sin tur höga krav på ledarskapet, menar han.

– I en värld där förändringshastigheten ständigt accelererar krävs ett ledarskap med rötterna i systematiskt förbättringsarbete, säger han. För att möta omvärldens snabba utveckling ställs oerhörda krav på våra organisationers förbättringsförmåga. Genom ett verkningsfullt förbättringsarbete kan en verksamhet inte bara hinna med utan även ta täten.

Stor hemläxa att göra

Lars Sörqvist är även engagerad i forskningsplattformen Swedish Quality Management Academy (SQMA) som startades på initiativ av SIQ för snart tio år sedan. Flera svenska lärosäten med forskning inom kvalitetsområdet är knutna till organisationen.

– Den forskning som gjorts om dagens kvalitetsarbete visar att många organisationer fortfarande prioriterar den inre effektiviteten. Men om fokus ligger på certifierade ledningssystem i en tid när kundorienterat förbättringsarbete borde stå högst på agendan har man en stor hemläxa att göra, konstaterar han.

Stärka kvalitetsrollen

För att kunna möta framtidens utmaningar ser Lars Sörqvist ett behov av att stärka kvalitetsrollen. Kvalitetsprofessionen är splittrad och måste bli mera homogen.

– Kvalitetschefen kan inte vara bäst på allt. Huvuduppgiften är att vara koordinator, en samordnande kraft som bygger nätverk och kopplar ihop olika strategiska kärnkompetenser i organisationen, understryker han. Kärnan i ett framgångsrikt kvalitetsarbete handlar mycket om förbättringsarbete, något som ställer stora krav på gedigen kvalitets- och förbättringskompetens.

Vill knyta ihop människor

I sina olika roller inom kvalitetsrörelsen brinner Lars Sörqvist för vad han benämner ”connecting people”. Bland annat vill han se ett närmande mellan de internationella, amerikanska, europeiska och asiatiska kvalitetsorganisationerna.

– Om de stora kvalitetsorganisationerna i världen kan komma närmare varandra är mycket vunnet för att stärka det globala kvalitetsarbetet och lägga grunden för en starkare kvalitetsprofession även på individnivå, sammanfattar Lars Sörqvist.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.