Kvalitetsgaranti på utbildningar

Utbildningsbranschen är mångfacetterad. Seriösa utbildningsföretag varvas med oseriösa lycksökare och att välja ut de bästa utbildningarna kan vara svårt. Utbildningsföretagens Förening, UF har därför skapat ett auktoriseringssystem för utbildningsföretag. Målet är att ge kunderna kvalitetsgaranti.

När vi anlitar advokater eller revisorer tar vi för givet att de är auktoriserade, men vid köp av utbildning finns inga sådana kontroller, då får man lita till sig själv. Men det vill branschorganisationen Utbildningsföretagen ändra på och därför har de tagit fram ett auktoriseringssystem för utbildningar.

– Jag tror att den kvalitetsgaranti som en auktorisering innebär leder till att vi får en sundare bransch. Köparen får en garanti på att företaget är seriöst och har god kvalitet. Det kommer i längden att leda till att företag med bra affärsmetoder gynnas medan mindre seriösa får träda tillbaka, säger Kenth Dejenstam, generalsekreterare för Utbildningsföretagens förening.

Kunden i centrum

För att auktoriseras av UF måste utbildningsföretaget uppfylla vissa kriterier. Kunderna ska exempelvis veta vad de får och det ska finnas rutiner för bokning och fakturering. Mål för lärandet och den pedagogiska formen ska redovisas och företaget ska också ha en dokumenterad process för utvärdering, som bland annat beskriver klagomålshantering och hur kundernas utvärderingar följs upp i verksamheten.

– Företag som blir auktoriserade ska kunna deklarera vad de säljer och också visa att de följer upp om de utlovade målen blev uppfyllda eller inte, säger Svante Axelsson, vd för utbildningsföretaget Silf Competence som är det första företaget att auktoriserats enligt UF:s kriterier.

Bra med rutiner

För att få kvalitetsstämpeln var Silf Competence tvungna att gå igenom sin verksamhet och sina rutiner från grunden.

– Vi trodde att det skulle bli en lätt match för oss, våra kunder var ofta nöjda, men när vi gick igenom kriterierna för auktoriseringen såg vi ändå att det fanns vissa förbättringsområden i organisationen och att kunderna kunde hanteras olika, säger Svante Axelsson.

Silf Competence hittade saker som kunde göras bättre och områden där de kunde spara pengar. Framförallt att gå igenom företagets rutiner tycker Svante Axelsson var lärorikt. De var tvungna att fatta beslut om hur de skulle hantera situationer där de tidigare gått på känsla, något som var svårt, men väldigt nyttigt.

–Det som är bra med Utbildningsföretagens auktoriseringskriterier är att de fokuserar på kundnyttan. Det man gör med kunden i fokus blir alltid rätt, konstaterar Svante Axelsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste