Kvalitetsgranskning förändrar ekonomutbildningar

Utvärderingar, standarder och ackreditering har blivit allt vanligare inom europeiska ekonomutbildningar. Tina Hedmo vid Uppsala universitet har i sitt avhandlingsarbete försökt förstå och förklara varför ackreditering har fått en sådan genomslagskraft i Europa. Hennes studier visar att ackreditering inte bara är en kvalitetskontroll, utan också driver fram förändringar. I reglerna för ackrediteringen betonas till exempel att skolor ska sträva efter att bli mer internationella, öka sitt samarbete med näringslivet och mer självständigt kontrollera sina egna resurser.

Framväxten av europeisk ackreditering är också en reaktion mot spridningen av amerikanska ackrediteringar i Europa och för att försvara europeiska utbildningars särdrag gentemot de amerikanska. Paradoxalt nog har spridningen av europeisk ackreditering gjort att många handelshögskolor också valt att ackreditera sig enligt det amerikanska systemet och därmed anpassat sin verksamhet tydligare efter amerikanska förebilder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.