Kvalitetsguide för äldrevården får kritik

Socialstyrelsen lanserar Äldreguiden som ett sätt att jämföra kvaliteten på vård och omsorg av äldre. Men Sveriges Kommuner och Landsting tycker att guiden fokuserar för mycket på resurser och missar andra viktiga kvalitetsaspekter.

Äldreguiden bygger på uppgifter från kommunerna som Socialstyrelsen samlat in. Den innehåller information om kvaliteten på 2100 äldreboenden och visar omdömen från 1 till 5 på kvalitetsområden som delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen.

Men SKL anser att kriterierna i stort sett uteslutande handlar om resurser, något som bara är viktigt när det relateras till kvaliteten.

– Det finns inget som visar att mer resurser automatiskt ger bättre resultat, alltså en god kvalitet. Tvärtom, att enbart fokusera på resurser kan istället gå ut över arbetet med att förbättra kvaliteten, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt honom kan exempelvis kommuner som arbetar förebyggande med friskvård, motion och kost för att stärka de äldre få sämre betyg i och med att de lyckas minska behovet av äldreomsorg.

Socialstyrelsen tycker däremot att guiden har en viktig poäng.

– Den visar vissa kvalitetsuppgifter som kan ge vägledning när man väljer äldreboende. Men den säger inte allt. Det är viktigt att via kommunen ta reda på mer om äldreboenden man är intresserad av och kanske besöka dem, säger Håkan Ceder.

Senare i år kommer också ytterligare uppgifter att läggas in i Äldreguiden. Bland annat ska en uppföljning av befintliga kvalitetsbedömningar redovisas samt bedömningar av korttidsboenden. Senare ska Äldreguiden också kompletteras med uppgifter om hur de äldre eller deras närstående själva upplever vården och omsorgen om äldre i kommunerna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.