Kvalitetskultur synas i sömmarna

Företagskultur Att kulturen har betydelse för kvalitetsarbetet kan de allra flesta skriva under på. Vad denna kultur består av och hur man mäter den i sin egen verksamhet är i fokus för ett pågående forskningsprojekt.

Kvalitetskultur synas i sömmarna

Vissa organisationer sticker ut när det gäller kvalitetsarbetet. De vinner priser, lyfts fram som goda exempel och visar på lysande resultat i allt från medarbetarundersökningar till ekonomiska resultat.

– Jag funderade mycket över detta när jag skrev min avhandling där jag studerade verksamheter som vunnit priser för bästa arbetsplats. Framgångsformeln är på papperet väldigt enkel; engagerat ledarskap, allas delaktighet och fokus på kunderna. Men varför jobbar inte alla så? undrar Ingela Bäckström, universitetslektor i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Utmärkande drag

Tillsammans med Peter Cronemyr vid Linköpings universitet och Åsa Rönnbäck vid SIQ leder hon ett forskningsprojekt som går på djupet med att förstå vad som utmärker en kvalitetskultur. I gruppen ingår både forskare och kvalitets- och personalchefer från sju olika företag. Målet är att ta fram ett mätinstrument som verksamheter kan använda för att ta temperaturen på sin kvalitetskultur.

Utifrån forskning på området kombinerat med insikter från företagen har gruppen hittat ett antal värderingar som verkar vara utmärkande för en kvalitetskultur: kundorientering, processorientering, engagerat ledarskap, allas delaktighet/samverkan, ständiga förbättringar, att basera beslut på fakta och proaktivitet.

– Det är ju inte någon jättenyhet, det är värderingar som vi känner igen. Utmaningen är att få dessa värderingar att bli kulturen. Kulturen sitter inte i väggarna, utan i människorna. Värderingarna lever genom hur vi är mot varandra, hur vi kommunicerar och beter oss, säger Ingela Bäckström.

Mäta rätt saker

Ingela Bäckström konstaterar att de allra flesta verksamheter som mäter sin kultur fokuserar på att mäta själva värderingen. ”Tycker du att det finns ett engagerat ledarskap?”, är ett vanligt mått på värderingen Engagerat ledarskap.

Men för att kunna mäta kvalitetskulturen måste man alltså ta reda på hur värderingarna översätts till beteenden. ”Våra ledare frågar efter kundkonsekvenser i beslutssituationer” eller ”Vi tar reda på vad kunderna har för behov och förväntningar och anpassar våra produkter och tjänster efter detta” kan därför vara bättre för att fånga upp själva beteendet som stödjer värderingen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.