Kvalitetsmagasinet Live är i full gång!

KM Live KM Live går in på sin andra dag av höstens konferens. Temat är hett – hållbarhetsfrågor och kvalitetsrollen i en föränderlig värld.

Kvalitetsmagasinet Live är i full gång!
Under KM Live delade Kvalitetsmagasinets chefredaktör Ulrika Sandhill ut priset för Årets Kvalitetsprofil till vinnaren André Sandberg.

I tio år har Kvalitetsmagasinet arrangerat välbesökta konferenser för alla som jobbar med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Den konferens som nu pågår fokuserar på högst aktuella frågor. Vad händer med kvalitetsrollen när samhället och världen förändras så snabbt? Vad innebär ett ökat ansvar för hållbarhetsfrågor? Vilka krav ställer dagens arbetsgivare på kvalitetsprofessionen?

Efter att konferencieren Ulrika Sandhill och bisittaren Anna Nyström hälsat välkomna inleddes konferensen med föredrag av först Ulf Gustavsson som leder den europeiska kvalitetsorganisationen EOQ, European Organization for Quality, och sedan Anne Palmgren som är chefsrekryterare och partner på Finnveden Executive.

Kvalitetschefer måste ta sig plats

Ulf Gustavsson pratade om en kvalitetsroll i förändring utifrån sin globala horisont på EOQ. Bland annat gick han igenom olika framgångsfaktorer för att lyckas i en digitaliserad kvalitetsvärld. Anne Palmgren som jobbar med chefs- och specialistrekrytering talade om hur kompetensprofilen bör se ut för en kvalitetschef i dag. Det efterföljande panelsamtalet handlade bland annat om otydliga mandat och hur kvalitetschefen ska kunna ta plats i organisationen. Både Gustavsson och Palmgren konstaterade att kvalitetschefen inte bara kan sitta och vänta på att få mandat. Rollen kräver att man skaffar sig utrymme, genom att föra dialog och göra klart för ledningen varför man behövs och ska ha inflytande över verksamheten. Ulf Gustavsson beskrev det som att när alla andra har med sig något till bordet kan inte kvalitetschefen komma tomhänt:

– Om du vill sitta med vid bordet men inte har med dig någon mat, då får du inte heller någon plats vid bordet.

Anne Palmgren betonade värdet av att ha klart för sig redan från början vilka förväntningar ledningen har på kvalitetsrollen, och värdet av att vara en duktig diplomat. Kvalitetsfrågorna är viktiga i varje verksamhet som vill utvecklas, och det ger kvalitetschefen en bra ”argumentationslåda”:

– Om den utnyttjas listigt, kan den hjälpa kvalitetschefen att få både plats och resurser, sade Anne Palmgren.

Anne Palmgren och Ulf Gustavsson höll varsitt föredrag och samtalade sedan om en kvalitetsroll i förändring i ett moderatorlett panelsamtal.
Anne Palmgren och Ulf Gustavsson höll varsitt föredrag och samtalade sedan om en kvalitetsroll i förändring i ett moderatorlett panelsamtal.

Nätverkande är en framgångsfaktor

Panelsamtalet avhandlade också skillnaden mellan att ha kvalitetsrollen i en större eller i en mindre organisation. I ett större sammanhang finns mer samlad kompetens och man har möjlighet att jobba i team och delegera ansvarsområden till olika specialister. I en mindre organisation kanske väldigt många olika ansvarsområden samlas hos en ensam kvalitetsansvarig, som tvingas vara en allkonstnär som ska leverera allt själv.

– Om man är ensam i kvalitetsrollen, kan man då liera sig med vissa nyckelpersoner? frågade moderatorn Anna Nyström.

– Absolut, svarade Ulf Gustavsson och påpekade att hans egen C-uppsats i företagsekonomi handlade om just det viktiga nätverkandet:

– Det är omöjligt att kunna allt. Det är en förutsättning att du kan liera dig med rätt människor.

Besjälad ledning stöttar kulturen

Richard Berglund är företagskonsult och författare men har nästan 40 år som forskare varvat med chefsuppgifter bakom sig inom RISE, de svenska forskningsinstituten. Han talade om förändringsarbete och vägen till ett välmående företag. Hans rekommendation var att vara proaktiv, inte bara dra igång förändringsarbete när läget är akut utan bygga en kultur där alla vill förändring, eftersom det kan blir en stark drivkraft i organisationen. Men om det ska lyckas måste man ha en idé om vart man är på väg.

– Den vanligaste missen bland bolag är att den högsta ledningen inte är tillräckligt besjälad. Man måste vara aktiv, för en aktiv ledning talar om vad företaget prioriterar. Och tycker man att framtiden och utvecklingen är viktig måste man visa det, sade Richard Berglund.

Pseudoteam och välfungerande team

Nalika Tjärnberg är chef för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Region Västerbotten, och hon berättade om framgångsfaktorer i teamarbetet under pandemin. Välfungerande team presterar bättre, är mindre sårbara för stress och klarar att lösa komplexa problemställningar.

Den viktigaste framgångsfaktorn är följande tre punkter: att alla i teamet har tydliga gemensamma mål, att de upplever ett ömsesidigt beroende och att de reflekterar regelbundet över sitt gemensamma arbete.

– Svarar man inte ja på alla de tre frågorna om hur man jobbar, då arbetar man i ett ”pseudoteam”, menade Nalika Tjärnberg.

Nalika Tjärnberg talade i ett case om hur lyckat teamarbete påverkade fick effekter på vårdkvalitén under pandemin.
Nalika Tjärnberg talade i ett case om hur lyckat teamarbete påverkade fick effekter på vårdkvalitén under pandemin.

Hållbarhet på djupet

På eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan tre olika spår med två föreläsningar per tema. Spårvalen var:

  • Metoder för mål & mätning
  • Hållbarhet
  • Jobba bättre tillsammans

Efteråt hölls ett samtal med de båda föreläsarna från hållbarhetsspåret, Ida Gremyr som är professor och kvalitetsforskare vid avdelningen Service Management and Logistics vid Chalmers i Göteborg, och Johan Parmler som är vd och chefsanalytiker på Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Samtalet tog fasta på att hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för både kunder och medarbetare.

Ida Gremyr som gjort en studie på området 2015 som hon nu följt upp kunde konstatera att synen på hållbarhet har rört sig från ett starkt miljöfokus till att nu även inkludera social hållbarhet. Det senare berör frågor som välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov.

Inspirerande slut på dagen

Dagen avslutades med två inspirationsföreläsningar, den första med Niklas Hedin som är grundare av och vd för tech-bolaget Centiro. Han talade om den speciella filosofin och strategin bakom framgångarna, som började med ett löfte han gav sig själv när han grundade Centiro 1998: ”Jag ska bygga ett företag jag själv vill arbeta i. Det här ska bli det bästa förtaget för såväl medarbetare som kund.” Sedan dess har företaget vunnit priser, topprankats som en av Sveriges bästa arbetsplatser flera år i rad och tog i år emot SIQ:s utmärkelse Svensk Kvalitet. Hedin berättade bland annat om sin strävan efter att hitta det som får medarbetarna att ”poppa”.

Den tråden snappades upp av den andra inspirationsföreläsaren, Antoni Lacinai som är expert på arbetsplatskommunikation. Han drog ner många skratt men väckte kanske också en och annan reflektion kring hur man skapar engagemang och arbetsglädje, och vilka förutsättningar som krävs för en ”poppande” personalstyrka. Han delade också med sig av ett antal kommunikationsnycklar. ’

Antoni Lacinai roade och lockade till reflektion genom att tala om bland annat hur olika bemötanden påverkar trivsel och engagemang.
Antoni Lacinai roade och lockade till reflektion genom att tala om bland annat hur olika bemötanden påverkar trivsel och engagemang.

Året Kvalitetsprofil prisades

Årets Kvalitetsprofil André Sandberg.
Årets Kvalitetsprofil André Sandberg.

Dagens program avrundades med utdelningen av Kvalitetsmagasinets pris, Årets kvalitetsprofil 2022. Den värdige vinnaren blev André Sandberg som är kvalitetschef på vind- och solkraftsbolaget OX2. Priset motiverades bland annat med att han ”lyckats kombinera kultur, människa och struktur, och får kvalitet att vara ett naturligt inslag i verksamheten”.

Det avslutande minglet gav möjligheter till eftersnack, smälta dagen som varit, hälsa på gamla bekanta och knyta nya värdefulla kontakter.

I dag fortsätter KM Live för de som önskar fördjupning. Deltagarna har kunnat välja mellan två workshoppar, om kvalitetskultur respektive förändringsdriven processledning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste