Kvalitetsmagasinet Live är igång!

Förbättringsarbete Kvalitetsansvariga har en viktig uppgift i dagens organisationer, men står inför stora utmaningar. Det konstaterades i konferensen KvalitetsMagasinet Live, mötesplatsen för kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Kvalitetsmagasinet Live är igång!

Niklas Blomqvist, ordförande för SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet, inledde med att tala om kvalitetsrollen.

– Den kvalitetsansvarige har många olika roller. För att vara relevant måste arbetet alltid utgå från organisationens strategier och processer. Kvalitetsansvariga ska vara brobyggare som knyter ihop andra verksamheter. Det innebär att vi måste samarbeta med andra lednings- och styrningsfunktioner i företag och organisationer. Då kan även ledningen komma till insikt om att kvalitetsarbete verkligen ger effekt på lönsamheten, konstaterade han.

Att kvalitet är en fråga för högsta ledningen underströk även Agneta Jansmyr, regiondirektör Jönköpings län.

– Det viktigaste i allt kvalitetsarbete är att utgå från dem vi är till för, det vill säga kunden, förklarade hon.

Omkring 200 personer deltar i konferensen, som äger rum på Quality Hotel Globe i Stockholm. De har under dagen även fått lyssna till Inger Efraimssondotter, Rött AB, Johan Sandström, Västtrafik, Kristina Paltén, Paltén Experiences, och Åsa Lundquist Coey, doktor i management and complexity.

Under eftermiddagen kunde deltagarna fritt välja mellan olika spår med talare som Jörgen Svedberg, CANEA, Maria Lindqvist, Region Skåne, Jonas Denvall, Arkatay Consulting, Kelly Odell, Astrakan, Lena André, Parker Hannifin, och Esbjörn Grandalen, Västerviks kommun.

Workshops på olika teman kommer att genomföras under fredagen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.