Kvalitetspris skapar lärande

Kvalitetspris Med 100 000 kronor i potten hoppas Uppsala engagera fler kommunala verksamheter att jobba med systematiskt kvalitetsarbete. Kommunens eget kvalitetspris ska både uppmuntra och sprida lärande om kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.

Kvalitetspris skapar lärande
Uppsala vill locka fler att jobba med systematiskt kvalitetsarbete. Bild Stock Adobe.

Uppsala kommun har tidigare haft ett kvalitetspris men för två år sedan gjorde de en nystart. Nu utgår kommunen från SIQ:s managementmodell och priset är en förenklad modell av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Priset kan även sökas av privata utförare och bolag som arbetar på uppdrag av kommunen till minst 50 procent.

Therese Andersson är chef för enheten verksamhetsutveckling på avdelningen för kvalitet och planering.

Therese Andersson.
Therese Andersson.

– Vi vill lyfta goda exempel på systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Oberoende av vilken bransch eller sakområde det handlar om så vet vi att det är ett framgångsrecept. Genom att sprida kunskap så skapar vi engagemang och stolthet i verksamheterna. Vi vill engagera fler att jobba så här.

Förstärka arbetet

Kvalitetspriset har sin utgångspunkt i Uppsala kommuns Kvalitetspolicy och tanken är att det ska förstärka redan påbörjat utvecklingsarbete.

För att vara en kommun är prissumman relativt hög. Therese Andersson menar att det är en signal om att kvalitet och verksamhetsutveckling är viktigt i kommunen. Prissumman kan delas mellan 1–4 vinnande verksamheter. De senaste åren har det varit två vinnare.

Under inkörningsperioden har det dock varit lite av en utmaning att få verksamheterna att förstå att det inte är enskilda projekt som premieras.

– Många utmärkelser nöjer sig med att belöna enstaka projekt. Men för oss handlar det om den genomgripande systematiken i verksamheten, inte att man har gjort en one-hit wonder i utvecklingsarbetet.

Fyra kriterier

Bedömningen av vilka som ska få kvalitetspriset utgår från hur de sökande beskriver verksamhetens resultat, arbetssätt och arbete med verksamhetsutveckling.

Verksamheterna bedöms på följande kriterier:

  1. I vilken utsträckning har verksamheten goda resultat, till exempel jämfört med andra och hur ser utveckling ut över tid.
  2. I vilken utsträckning har verksamheten relevanta arbetssätt, till exempel hur arbetssätt och rutiner är etablerade och medvetet valda.
  3. I vilken utsträckning lär verksamheten och förbättrar, till exempel graden av systematik, uppföljning och förbättring.

Nu pågår nomineringsfasen och alla chefer och medarbetare kan nominera sin egen verksamhet fram till 21 december 2020

– Eventuellt blir nomineringstiden förlängd på grund av pandemin, säger Therese Andersson.

Vinnaren överraskas

Därefter tar utvärderingsfasen vid där en beredningsgrupp går igenom nomineringarna. De topp tre som går vidare till juryn går igenom också så kallade fallucke-undersökningar. Vinnarna erbjuds möjlighet att ingå i jury och beredningsgrupp för nästa års utmärkelse tillsammans med chefer och medarbetare från avdelning kvalitet och planering, samt kvalitetsutvecklare från kommunens förvaltningar och bolag.

– Framåt sommaren kommer vi ut till de vinnande verksamheterna och det brukar bli sommarens överraskningsmoment. I samband med att vi tillkännager prisvinnaren så erbjuder vi feedback så att det blir ett lärande, säger Therese Andersson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.