Debatt: Kvalitetsproffs behövs inom Lean

Lean Nu är det dags att sansa debatten kring Lean. Den kompetens som kvalitetsproffsen har innehåller samma kunskap som behövs för att lyckas med Lean.

Kvalitetsskrået har överlevt många trender inom kvalitets/verksamhetsutveckling. För framtiden funderar jag på frågeställningen: Hur kan kvalitetsprofessionellas kompetenser bäst utnyttjas i samband att en organisation introducerar ett förbättringsprogram byggt på ”Lean” principer?

För att kunna besvara frågan, behövs en del grundläggande klargöranden, till exempel:

  • Vad menas med Lean?
  • Vad menas med kvalitetsutveckling?
  • Hur relateras de båda koncepten till varandra?
  • Vad är kvalitetsprofessionellas roll och uppdrag?

Svåra frågor som nog inte har ett svar. Men jag tycker att det är dags att sansa debatten om vad Lean är, och utnyttja de klassiska kompetenserna som kvalitetsprofessionella besitter! I min värld ska de bland annat behärska områden som ledningssystem, utvärdering och revision, resultatrapportering och vara specialist inom de ”4P” som Liker beskriver som områden för Lean/TPS; Philoshopy, Process, People/Partner och Problem solving.

Folke Höglund Owner, HB Kvalitetssupport

Debatt i Linkedingruppen Kvalitetsmagasinet Forum. Gå med i gruppen för att svara, ta del av andras kommentarer eller starta en egen diskussion.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.