Kvalitetsprofilen Sofia Granskog: ”Jag vill vinna!”

Kvalitetsproflen Strategier och processer i all ära. Men för Sofia Granskog det viktigaste för att nå kvalitetsmålen attityderna och kulturen. Och en rejäl vinnarskalle!

Kvalitetsprofilen Sofia Granskog: ”Jag vill vinna!”
Sofia Granskog, Sandvik Coromant.

Hur hamnade du inom kvalitetsområdet?

– Jag kommer från Finland och utbildade mig till farmaceut där. Det kan tyckas knepigt att jag nu jobbar i verkstadsindustrin, men egentligen är det inte konstigt alls. I utbildningen ingår även kvalitetsledning, Iso och GMP. I Finland ingår även tillverkning i utbildningen. I och med det får man med sig regelverk och krav på tillverkning. Och det tyckte jag var jätteintressant! Så jag kände tidigt ett sug efter att komma till industrin.

Kvalitetsprofilen Sofia Granskog

Ålder: 44 år.

Gör: Förändringsledare med specialitet kvalitet, område kvalitetssystem på Sandvik Coromant i Gimo.

Karriär: Som utbildad farmaceut började Sofia i apoteksvärlden. Kom därefter till Pharmacia där hon jobbade i tio år i olika befattningar. Började på Sandvik Coromant för nio år sedan.

Inspirerar mig: Att skapa långsiktighet. Att se att vi kommer i mål. Och då har vi ett nytt mål.

Hur definierar du kvalitet?

– Kvalitet är inget eget, det är verksamheten i stort. Det är mer en filosofi eller en kultur som gör att alla aktiviteter och människor tillsammans skapar en produkt eller en tjänst som kunden vill ha. Jag har alltid haft lean med mig. Kvalitet är lean, eller lean är kvalitet. De går precis bredvid varandra. Precis som med hållbarhet. Jobbar vi resurssnålt och effektivt så är det bra för vår kvalitet.

Vilken ser du som den viktigaste kompetensen?

– Att förstå och tänka långsiktigt, men samtidigt också vara i nuet och kunna se människan och verksamhetens behov och utmaningar.

Vad ser du som kvalitetsprofessionens viktigaste uppgift?

– Det känns lite som floskeltoppen, men som jag ser det att bygga samhället – att bygga människor, att skapa mervärde för både samhälle, kunder, ägare, miljö, planeten och att få det här att fungera tillsammans.

Hur ser du på vikten av ledningens engagemang?

– Det är som alla säger jätteviktigt. Men som jag upplever det behöver vi ibland hjälpa andra att förstå. Jag har drivit ett projekt där vi ska byta dokumenthanteringssystem. Då är det viktigt att få alla att förstå – inte bara ledningen – varför det är viktigt för oss. Så mycket handlar om att skapa insikt. Jag tänker att vi går hand i hand och gör varandra bättre. Min kollega Eva-Lena Sahlström och jag har tagit fram en mål- och strategiprocess för anläggningen i Gimo och den är viktig för att ta ut riktningen. Då kan våra olika delar gå åt samma håll lättare.

Vad driver dig i ditt uppdrag?

– Jag älskar mitt jobb! Det är två saker som driver mig. Ett: jag vill bygga människor. Det är roligt att se människor utvecklas, kliva utanför sin comfort zone och att de får känna att de lyckas. Två: viljan att vinna. Jag är en vinnarskalle! Det gör att jag vill att mina kollegor ska vinna – och mitt företag. Vad är då att vinna? Jo att lyckas med det vi har tänkt, eller kanske lyckas lite bättre. Att lite gripa tag i det som är omöjligt sedan ta det bit för bit.

Hur skapar du medarbetarengagemang?

– Mycket handlar om att skapa samhörighet. Att vi bygger tillit i gruppen så att man vågar blotta sig för sina kollegor. Vågar vi tillsammans.

Vad är du mest stolt över att ha lyckats med?

– Jag drev arbetet med att ta fram en enhetlig rutin för avvikelsehantering. Det kanske inte är något som får en arbetsgrupp på golvet att känna ”vad kul”. Men att få dem att brinna för det och se värdet i det. Att bygga den stoltheten. När jag går förbi och de säger ”nu har vi gjort det här!” känns det fantastiskt att man kan ändra en kultur genom att bygga samhörighet.

Vilken är den största utmaningen just nu?

– Att skörda frukterna och att hålla i, vara uthållig och att hitta hastigheten i det. Ibland behöver man gå lite snabbare för att kanske visa vägen och ibland behöver man vänta in för att få med sig organisationen.

Vilka är dina nycklar till en framgångsrik förbättringsresa?

– Det är många! Rent operativt/tekniskt kan man tänka strategin, att man har en riktning och den biten. Likadant med processer. De två absolut viktigaste är hur vi leder och styr samt vår attityd och kompetens, vår kultur. Med de delarna tillsammans brukar det trilla på plats.

Vilka metoder och verktyg använder du?

– Fiskbensdiagram och 5 Varför kommer man långt med om man behöver problemlösa från grunden. Jag gillar struktur och att vi har en verktygsväska titta i. Men det viktigaste är att vi gör och vågar.

Hur ser du på balansen mellan struktur och kultur?

– Strukturen vilar i botten är en trygghet som gör att vi kan vara kreativa och kan frigöra handlingskraft.

Vilket konkret resultat har kvalitetsarbetet gett upphov till?

– Om vi går tillbaka ganska många år handlade kvalitetsarbetet generellt mer om att hitta syndabockar. Min hållning har alltid varit att det är ett systematiskt problem om vi har medarbetare som gör fel återkommande. Då är det inte fel på medarbetarna utan kan vara fel i upplärning, hur vi leder och styr eller att personen kanske inte har rätt uppgift. Nu har vi gått från att peka finger till att stå mer enade. Vi har ändrat kultur till att jobba tillsammans. Men det är fortfarande en relativt vanlig uppfattning att man agerar polis – och mer vanligt hos chefer än på medarbetarna på golvet. Vi kan se det på att man ibland har tokiga mätetal som inte driver till att leta efter problem. I stället skjuter man problemen mellan sig.

Råd till andra för att lyckas med förbättringsarbetet?

– Använd alla resurser och visa vägen! Det finns mycket mer att hämta, och det är så fantastiskt att se när man tror på människan. Gång på gång blir jag så glad när jag ser ”wow, vilken potential”!

Hur skulle du vilja se rollen i framtiden?

– Jag vill se den ännu mera sammanhållande över alla professioner. Ibland är det svårt att tänka kvalitet. För vad är det? Det är egentligen verksamhetsutveckling med alla delar tillsammans – hållbarhet, effektivitet, kunder tillsammans. Jag tror mycket på att det är den sammanhållande delen.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.