Kvalitetssäkring ökar trafiksäkerhet och miljöhänsyn

Vägverkets projekt för kvalitetssäkring av transporter vänder sig nu även till det privata näringslivet. Ica och KF är två företag som kvalitetssäkrat sina transporter, och nu planerar Vägverket att skapa en kvalitetsmärkning utifrån projektet.

Projektet startade vid årsskiftet 1997/98, och var då enbart inriktat på kommuners och landstings transporter. Under år 2000 utökade man det till att även omfatta näringslivet.

– Det kan vara frustrerande att jobba med kommuner och landsting, eftersom allting tar så lång tid. När privata företag inser att de kan uppnå konkurrensfördelar genom att kvalitetssäkra sig, och att de i det långa loppet kan tjäna in pengarna det kostar, går det oftast väldigt snabbt för dem att ansluta sig, säger projektledaren Yvonne Johansson som varit med i projektet sedan 1999.

I hennes region, Mälardalen, har man inriktat sig på större transportörer. Mindre företag får själva vända sig till Vägverket om man vill kvalitetssäkring av sina transporter.

På uppdrag av regeringen

De områden som täcks in av Vägverkets kvalitetssäkringsprojekt är bilbältesanvändning, nykterhet, säkrare fordon, hastighet, koldioxidutsläpp och renare avgaser. Vägverket driver projektet på uppdrag av regeringen, som vill att mellan tre och fem procent av alla organiserade transporter ska vara kvalitetssäkrade 2003.

– Vårt uppdrag går ut på att skapa en marknad för kvalitetssäkring av transporter, förklarar projektledaren Yvonne Johansson.

Nu testas ett antal olika tekniska lösningar för att uppnå målen ut av Vägverket. En så kallad aktiv gaspedal, kombinerat med positionering och digitala kartor där hastighetsbegränsningarna finns angivna bildar ett system som automatiskt lättar på gasen om man kör för fort. En annan tekniska lösning är alkolås i fordonen, för att göra det omöjligt att köra med alkohol i utandningsluften.

– Det är klart att man önskar att man kunde omvända människor utan tvingande tekniska lösningar, och om företagsledningen är stark och tydlig med att säga att man inte godtar sådana här beteenden är det nog möjligt, men vi tittar ändå på dessa lösningar, säger Yvonne Johansson.

Ecodriving stor succé

Vägverkets stora succé med Ecodriving-kurser, där yrkeschaufförerna får lära sig att köra mjukt och miljövänligt, är en del av kvalitetssäkringen.

– Många tror att detta miljövänliga och bränslesnåla sätt att köra ökar transporttiderna, men det är faktiskt tvärtom. Medelhastigheten ökar utan att man för den skull behöver överskrida hastighetsbegränsningarna, förklarar Yvonne Johansson.

Från företagens sida är man intresserade av en kvalitetsmärkning för projektets deltagare, för att kunna visa upp sitt kvalitetsarbete i marknadsföringen. Därför jobbar nu Vägverkets huvudkontor med den frågan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.