Kvalitetsstämpel öppnar för nya marknader

Ett nytt EU-direktiv som antogs i november öppnar exportmarknaden för svenska mätinstrumenttillverkare. Mätinstrumentdirektivet, MID, innebär att ett ackrediterat företag kan utfärda en kvalitetsstämpel på en produkt som gäller för hela EU. Tidigare har nationella typgodkännanden krävts för varje enskilt land, vilket gjort att många tillverkare inte valt att exportera. Det nya direktivet innebär en utökad granskning av produkter, men i vissa fall även av hela produktionskedjan. SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås är först med att bli ackrediterat, så kallad Notified Body för MID och det första certifikatet utfärdades i fredags.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.