Kvalitetsstandard för returpapper  

Europeiska standardiseringskommissionen i Bryssel har antagit en kvalitetsstandard för återvunnet papper. Standarden säkrar kvaliteten på det återvunna papper som levereras till pappersbruken och ser också till att återvinningsmålen uppnås. Ett mål är att år 2005 ska minst 56 procent av alla pappers- och kartongprodukter i Europa återvinnas. Industrin måste öka sin återvinning med ungefär 10 miljoner ton papper.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.