Kvalitetsutmärkelser inte längre intressanta

Kvalitetsutmärkelser som metod för förbättringsarbete kan ha spelat ut sin roll. Intresset för Utmärkelsen Svensk Kvalitet har aldrig varit sämre än vad det just nu är och internationellt är trenden densamma.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, USK, är den mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelsen i Sverige. Men nu har intresset för utmärkelsen minskat drastiskt. Antalet ansökningar för att vara med i bedömning för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2002 har sakta dalat och är nu nere på en bottennivå. Sammanlagt är det sex organisationer som ansökt om utmärkelsen i år. Det är den lägsta siffran sedan USK lanserades 1992.

– Att arbeta med förbättringar har inte spelat ut sin roll, men olika verktyg och modeller kan givetvis göra det, säger Johnny Lindström, vd för Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, som står bakom USK.

Internationell trend

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är en oberoende utvärderingsprocess som syftar till att lyfta fram goda exempel och ge de deltagande organisationerna impulser till förbättringsarbete.

– Jag tror inte USK är uträknat än, säger Johnny Lindström. Istället tror jag att årets ansökningar är toppen på ett isberg.

Han menar att det finns tre huvudorsaker till varför antalet ansökningar har sjunkit till den lägsta nivån i utmärkelsens historia. För det första är den internationella trenden densamma som i Sverige. Såväl den europeiska kvalitetsorganisationen EFQM som amerikanska Baldrige-utmärkelsen ser en vikande trend.

– Vi har dessutom varit i kontakt med kvalitetsorganisationerna i Europa som säger att de ser samma mönster, säger Johnny Lindström.

Konjunkturen pressar perspektivet

En annan orsak skulle enligt Lindström kunna vara att många organisationer arbetar med att införa den nya utgåvan av ISO 9000 och att kraften inte räcker för att också ansöka om USK. Den tredje orsaken skulle vara den dåliga konjunkturen. Företagens fokus blir därmed kortsiktigare vilket hindrar satsningar på ett långsiktigt förbättringsarbete.

– Det finns ett flertal studier som visar på att det är ekonomiskt lönsamt att arbeta med de modeller som utmärkelserna bygger på, men ett sådant perspektiv är långsiktigt och det synsättet prioriteras inte just nu, förklarar Johnny Lindström.

Måste ha goda exempel

Det finns också ett flertal regionala kvalitetsutmärkelser i Sverige som baseras helt eller delvis på Utmärkelsen Svensk Kvalitet och SIQs modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling. För flertalet av dem är intresset mindre i år än tidigare. Ett exempel är Utmärkelsen Kvalitet i Norr. Av årets deltagande organisationer ansåg domarkommittén att ingen nådde den bredd och höga nivå i sitt arbete med kvalitetsutveckling som krävs för att få utmärkelsen.

– Det är ingen katastrof om det skulle visa sig att utmärkelserna skulle ha spelat ut sin roll. Däremot är det katastrof om vi inte längre kan hitta förebilder eftersom det är en viktigt metod för förbättringsarbete, säger Johnny Lindström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.