Kvalitetsutveckling lönar sig ekonomiskt

En färsk undersökning från Luleå tekniska universitet visar att de svenska organisationer, som framgångsrikt lyckats införa och arbeta med offensiv kvalitetsutveckling kan uppvisa klart bättre ekonomiska resultat är en kontrollgrupp kopplad till branschindex.

Undersökningen är genomförd av Jonas Hansson och Henrik Eriksson vid Avdelningen för kvalitetsteknik & statistik. I undersökningen studeras de företag som antingen erhållit den nationella Utmärkelsen Svensk Kvalitet, som organiseras av Institutet för Kvalitetsutveckling, eller någon regional eller företagsintern kvalitetsutmärkelse. Gruppen av utmärkelsemottagare har jämförts dels med ett branschindex och dels med den organisation man ser som sin huvudkonkurrent.

Bättre ekonomiska resultat

Man har dels har studerat en implementeringsperiod, som omfattar de tre år som ligger närmast före det år man lämnade in ansökan om att få utmärkelsen, och dels en mognadsperiod, som består av de tre därpå följande åren.

– Under implementeringsperioden kan man inte lika tydliga skillnader mellan utmärkelsemottagare och kontrollgruppen i form av branschindex i ekonomiska termer som vid en jämförelse under mognadsperioden, säger Henrik Eriksson i ett pressmeddelande. Detta kan grovt tolkas som att kostnaderna för implementeringen är ungefär lika stora som de vinster man får under denna period. Däremot kan vi se en tydlig tendens till bättre ekonomiska resultat, vad gäller, exempelvis omsättning, antal anställda och vinstmarginal, under mognadsperioden till utmärkelsemottagarnas fördel.

Blir lönsammare

– Jämförelsen med konkurrenterna visar inte samma tydliga tendens. Detta kan förmodligen förklaras med att flera av konkurrenterna faktiskt arbetat med offensiv kvalitetsutveckling även om de inte ansökt om eller fått någon utmärkelse. Vi vet till och med att det är så i några fall, säger Jonas Hansson. Att även företag som ingår i branschindex arbetat med offensiv kvalitetsutveckling får inte samma genomslag då flera företag ingår i detta index. Sammantaget indikerar studien att lönsamheten utvecklas mer fördelaktigt för företag som lyckats med implementeringen av offensiv kvalitetsutveckling och därmed fått en kvalitetsutmärkelse. Detta bör dämpa debatten kring att stora satsningar inom kvalitetsområdet är kostsamt och leder till personalnedskärningar, tillägger Jonas Hansson.

Läs en längre artikel om undersökningen i det kommande numret av Kvalitetsmagasinet som kommer ut 25/9.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste