Kvinnor drar korta kompetensstrået

Fler kvinnor än män oroas över att deras kompetens inte räcker till. Samtidigt drabbas de i större utsträckning av brist på kompetensutveckling, visar en ny undersökning.

Kvinnor drar korta kompetensstrået

29 procent av kvinnorna respektive 20 procent av männen oroar sig över att deras kompetens inte räcker till för att skaffa nytt jobb. Samtidigt visar Unionens färska undersökning att färre kvinnor än män, 56 respektive 63 procent, att de får gehör från arbetsgivaren när de tar egna initiativ till utveckling. Kvinnorna upplever i mindre grad än männen att de har inflytande över sin kompetensutveckling.

– Företagen måste skapa förutsättningar för både män och kvinnor att utvecklas på jobbet. Inte minst för att klara sin kompetensförsörjning. Cheferna behöver bli mycket bättre på att identifiera potentiella möjligheter hos dem som redan är anställda, säger Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen.

 

Läs rapporten här:

http://www.unionen.se/filer/sammanfattning-av-unionens-opinionsmatning-om-kompetens-bland-tjansteman-i-privat-sektor

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste