Kvinnor mindre villiga än män att leda grupper

Jämställdhet Kvinnor är mindre villiga än män att leda grupper och det gäller i synnerhet om grupperna är mansdominerade. Det gäller därför att tänka till vid utformningen av arbetsgrupper för att förbättra förutsättningarna, framgår av en färsk forskningsrapport.

Kvinnor mindre villiga än män att leda grupper
Kvinnor leder helst kvinnodominerade grupper. Foto: Stock Adobe.

Trots strävan efter jämställdhet har fortfarande färre kvinnor än män högavlönade yrken och ledande positioner. I rapporten ”Hur påverkas kvinnors ledarskap av gruppens könssammansättning?” har Eva Ranehill, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet samt lektor vid Göteborgs universitet, Anna Sandberg, forskare på Institutet för social forskning på Stockholms universitet, samt Andreas Born, tidigare doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, sökt svar på om könsstrukturer kan vara ett hinder för jämställdhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Schweiziskt experiment

Rapporten bygger på ett experiment med 580 schweiziska studenter som designats och genomförts av de tre forskarkollegorna.

Men även om det schweiziska och svenska samhället skiljer sig åt, inte minst när det kommer till könsroller, är resultatet applicerbart även på svenska förhållanden, menar Eva Ranehill.

– Det är inte alltid så att könsskillnader i beteende är mindre i mer jämställda länder. Vi har samma strukturer i Sverige och min gissning är att en liknande studie som gjorts i Sverige skulle visa samma tendenser, om än kanske inte i samma grad, säger hon.

Lägre ledarskapsvilja bland kvinnor

I studien slumpades deltagarna till grupper med antingen en majoritet kvinnor eller en majoritet män. Efter att man tillsammans löst en gruppuppgift fick gruppmedlemmarna indikera hur gärna de ville leda sin grupp i en påföljande gruppuppgift.

Resultatet visade på en klart lägre ledarskapsvilja bland kvinnor än bland män. På en tiogradig skala var tio det vanligaste svaret för män och angavs av 27 procent av männen. För kvinnor var däremot det vanligaste svaret ett och angavs av 17 procent av kvinnorna.

Kvinnorna visade dessutom mindre intresse för att ta en ledande position när de slumpats till mansdominerade grupper än till kvinnodominerade grupper.

Förstärks i mansdominerade miljöer

Under studiens gång mättes deltagarnas prestation på uppgiften, deras inflytande i gruppen, deras förväntade prestation samt deras förväntade och faktiska stöd i valet av ledare. Det visade sig att kvinnor är mindre inflytelserika, skattar sin prestation lägre och förväntar sig mindre stöd i valet av ledare än män. Det är skillnader som förstärks i mansdominerade miljöer och som bidrar till kvinnors lägre vilja att leda.

Forskarna överraskades av att effekten blev så stor efter en så kort gruppinteraktion. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här är en första studie och svårt att uttala sig om precisa effektstorlekar, betonar Eva Ranehill.

– Jag blev också förvånad över att de ”mekanismer” i form av olika variabler som vi mätte i så hög grad förklarar könsskillnader i ledarskapsvilja och hur gruppers sammansättning påverkar ledarskapsviljan, säger hon.

Tänk till vid utformningen av grupper

Vilka slutsatser ska man då dra av studien?

– Den främsta slutsatsen är att vår studie illustrerar hur existerande strukturer kan innebära en konserverande faktor i sig. En stark könsobalans är därför inte bara är en normativ fråga utan kan också påverka hur vi uppfattar kompetens samt fördelar arbetsuppgifter och roller, förklarar Eva Ranehill.

Hennes råd till företag och organisationer är att man tänker till vid utformningen av arbetsgrupper. Kraftigt mansdominerade miljöer kan påverka kvinnors förutsättningar negativt.

– Det kan vara bättre att sätta flera kvinnor i en grupp än att sprida ut dem i olika grupper i miljöer där kvinnor är i minoritet, sammanfattar Eva Ranehill.

Här finns rapporten att ladda ned.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.