Kvinnor på frammarsch till offentliga topposter

Human Resources Den svenska arbetsmarknaden blir allt mer jämställd – åtminstone inom offentlig sektor. På vissa inflytelserika positioner som chef och specialist råder numera till och med kvinnlig dominans, enligt en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi.

Kvinnor på frammarsch till offentliga topposter
Foto: Stock Adobe.

Rapporten ”Jämställdhet räknas” har tagits fram av Bengt Göran Emtinger och Claes Stråth och är en kartläggning av hur könsfördelningen ser ut på arbetsmarknaden. Särskild vikt har lagts vid utvecklingen inom offentlig sektor och på positioner som chef och specialist.

– Vi vill uppmärksamma den stora förändring som har skett i arbetslivet under de senaste dryga 50 åren, där kvinnor numera har allt fler inflytelserika positioner, säger Bengt Göran Emtinger i en kommentar.

Kvinnlig dominans

Av rapporten, som bygger på offentligt tillgänglig statistik, framgår att staten som helhet nu uppnått ett jämställt arbetsliv. Inom vissa områden är det till och med fler kvinnor än män som är chefer och specialister.

I till exempel statliga kommittéer är en majoritet av ordförande, sekreterare och sakkunniga kvinnor. Samma kvinnliga dominans gäller på regeringskansliet – på sju av tio departement var andelen kvinnor 2018 över 60 procent.

Även bland de svenska EU-parlamentarikerna och statsråden i regeringen råder numera kvinnlig majoritet.

Utbildningsgapet ökar

Som en viktig förklaring till kvinnornas frammarsch lyfter författarna fram att det sedan ett antal år tillbaka är kvinnorna som dominerar bland studenterna på högskolor och universitet. Kvinnorna klarar sig bättre på samtliga utbildningsnivåer och fullföljer också i högre utsträckning än männen sina utbildningar.

Utbildningsgapet mellan män och kvinnor fortsätter att öka och författarna höjer ett varningens finger för att pojkar hamnar på efterkälken i skolan.

– En fråga vi ställer i rapporten är om inte utbildningssystemen nu behöver förändras för att bättre fånga upp pojkar och unga män så att de bättre rustar sig för efterfrågan på arbetsmarknaden, säger Claes Stråth.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.