Kvinnors karriärer bromsas av föräldraledigheten

Karriär Kvinnor fortsätter att vara de som tar ut mest föräldraledighet. Men de är också de som bromsas mest i sin karriärutveckling av föräldraledigheten, visar en undersökning.

Kvinnors karriärer bromsas av föräldraledigheten
Kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män. Foto: Stock Adobe.

Det är fackförbundet Akavia, som bland annat organiserar akademiker inom ekonomi och juridik, som undersökt hur föräldraledighet och karriär går ihop.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Undersökningen visar att i genomsnitt 52 procent av medlemmarna tagit ut 7 – 12 månaders föräldraledighet, men även att kvinnorna generellt tagit ut föräldraledighet i större utsträckning än män. Närmare bestämt 57 procent av kvinnorna och 42 procent av männen.

Skillnaderna är särskilt tydliga inom gruppen chefer. 56 procent av de kvinnliga cheferna har tagit ut 7 – 12 månaders föräldraledighet jämfört med 25 procent av de manliga cheferna.

Men det har inte att göra med något motstånd från arbetsgivarnas sida. Undersökningen visar tvärtom att 62 procent av medlemmarna upplever att deras arbetsgivare har en positiv inställning till föräldraledighet. Endast 4 procent säger sig möta en negativ inställning.

Karriären påverkas negativt

Däremot upplever fler kvinnor än män att deras karriär påverkas negativt. 20 procent av kvinnorna och 10 procent av männen uppger att föräldraledigheten bromsat karriären.

Lee Wermelin, ordförande Akavia.
Lee Wermelin, ordförande Akavia.
Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni.

– Att tillbringa tid med sina barn bör premieras – inte straffas. Det är helt oacceptabelt at karriärer påverkas negativt av att man som förälder tar ut sin rätt till ledighet. Förbudet mot missgynnande och diskriminering av föräldralediga måste följas, punkt slut, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia, i en kommentar.

Uppfinnare och forskare

Ett forskningsprojekt startade även den 1 november vid Ekonomihögskolan i Lund för att ta reda på vad som händer med kvinnliga uppfinnares och forskares karriärer när de skaffar barn. Projektet, som löper över sex års tid, går under namnet ”Kvinnor inom vetenskap och teknik: karriärhinder och kostnader för barn” och fick nyligen 14,7 miljoner kronor i finansiering från Forte.

Olof Ejermo, professor, Ekonomihögskolan Lund.
Olof Ejermo, professor, Ekonomihögskolan Lund.
Foto: Håkan Röjder.

– Jag har funderat på vad som händer när uppfinnare skaffar barn. Fortsätter de uppfinna i samma takt? Och samma sak för kvinnliga forskare. Vad händer med den vetenskapliga produktiviteten? Det finns ytterst få storskaliga studier av detta i hela världen, kommenterar Olof Ejermo, professor i ekonomisk historia med inriktning innovationsekonomi, som leder projektet.

Data från tre länder

Forskningsprojektet utgår från data från Sverige, Finland och Danmark. Länderna har mycket gemensamt, men också en del olikheter till exempel hur föräldraförsäkringen är uppbyggd.

– Vi ska inte tro att Sverige är bättre på att behålla kvar kvinnor inom forskning och innovation. Kanske hjälper inte vår föräldraförsäkring så mycket som man vill tro. Kanske gör den att kvinnor är borta längre; kanske för länge? Men om nu samhället investerat ett antal miljoner i den här personen, med utbildning och anslag, då kanske samhället skulle ta ansvar för den investeringen, säger Olof Ejermo.

”Child penalty”

Tidigare forskning har visat på förekomst av så kallad ”child penalty”, det vill säga hur familjebildning kan påverka lön över tid.

– Kreativa och innovativa yrken blir allt viktigare i samhället. Om vi då kan ta reda på vilka effekter föräldraledighet och barn har på ens kreativa utfall; ja, då kanske man på en policynivå kan ta ställning till vissa saker som kan göras för att underlätta för dem att fortsätta på den inslagna banan, säger Olof Ejermo.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.