Lager av förbättringsförslag tynger svenska Leansatsningar

Affärsstyrning Förbättringsförslagen är många, men få beslutas och genomförs. Att omsätta idéer till handling är en av tre stora utmaningar för svenska företag och myndigheters Leanarbete.

Det framgår av undersökningen Lean i Sverige 2014 som Blue Consulting Group presenterar idag där drygt 200 befattningshavare från både företag och myndighetsorganisationer deltagit.

I undersökningen värderas både de positiva och negativa resultaten av Leanarbetet. Positivt är en ökad grad av ordning och reda, ökat engagemang från chefer och medarbetare samt förbättrad kvalitet.

När det gäller de negativa effekterna så upplever många att de inte hinner med att hantera och genomföra de stora mängder förbättringsförslag som identifierats. Många upplever också att Leansatsningen tar tid från kundnära arbetsuppgifter och leder till ett alltför stort internt fokus.

– Att Leanarbete bygger lager av orealiserade förbättringsförslag och stjäl tid från kunderna måste anses vara avlägset från den önskan företags- eller myndighetsledningen hade när de tog beslut om att börja tillämpa Lean, säger Linus Larsson, Blue Consulting Group

Majoriteten av deltagarna i undersökningen anser dessutom att deras respektive organisationer behöver koppla arbetet med Lean mer till den övergripande strategin för att arbetet med Lean ska få ett större genomslag.

– När så inte är fallet bör den tid och engagemang som läggs på Leanarbete ifrågasättas, säger Per Jomer, Blue Consulting Group.

Tre utmaningar:

  • Koppla ihop leanarbetet med den övergripande strategin.
  • Öka fokus på kundbehov och kundvärde i förbättringsarbetet.
  • Sluta bygga ”lager” med förbättringsförslag.

Negativa effekter som förknippas med Lean:

  • En stor mängd förbättringsförslag identifieras men få beslutas och genomförs.
  • Tar tid från kundnära arbetsuppgifter.
  • Har lett till ett för stort internt fokus.
  • Besvikelse över uteblivna resultat.
  • Ökad stress.

Hela undersökningen hittar du här: Lean i Sverige 2014

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.