Lågt förtroende för chefers förmåga att driva förändring

Ledarskap Det finns ett bristande förtroende för höga chefers kompetens att driva förändring och projekt. Det visar en undersökning där Kantar Sifo ställt frågor till chefer i svenska företag om hur de bedömer kompetensen hos den som de rapporterar till.

Lågt förtroende för chefers förmåga att driva förändring

I undersökningen anser de svarande att chefer har låg kompetens inom många strategiskt viktiga områden som att driva förändringar, leda, styra och organisera verksamheten effektivt samt att leda och driva projekt.

Undersökningen gjordes genom online-intervjuer med totalt 496 personer under perioden april-juni 2018. De intervjuade är personer som har personalansvar, sitter i ledningsgruppen, rapporterar till vd eller som driver större projekt i företag med fler än 50 anställda, samt på något sätt kommit i kontakt med ledarskapsutbildningar under de senaste fem åren. 78 procent av de svarande arbetar i företag med fler än 200 anställda.

I undersökningen har de svarande lågt förtroende för vd:ar när det gäller deras kompetens ”att leda och driva projekt”. Av de svarande är det enbart 42 procent som ger dem mer än tre på en femgradig skala där högsta betyget är ”fullt tillräcklig kompetens”. Styrelse/koncernledning och ledningsgruppsnivå får något högre betyg på den frågan, men det är ändå bara 52 procent respektive 50 procent som de svarande ger godkänt.

Läs även: Svensk ledarskap vinner mark internationellt.

Chefer är inte inkompetenta
Men Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm som beställt undersökningen, tror inte att resultatet beror på inkompetens bland cheferna. Däremot är kompetens är en färskvara som behöver fyllas på. Han menar att det är en stor utmaning idag att hålla kompetensen aktuell med så många samhällsförändringar.

– Visserligen handlar undersökningen om upplevd och inte verklig kompetens, men om medarbetare anser att chefens kompetens inte räcker till så kan de komma att ifrågasätta mer och det kan bli onödigt svårt att driva verksamheten framåt, säger Anders Richtnér i ett pressmeddelande.

Lågt betyg på uppföljning
Att cheferna får lågt betyg när det gäller mjuka frågor som personligt ledarskap och gruppdynamik var mer väntat. Men Anders Richtnér förvånades dock över det låga betyget på ”att använda nyckeltal, ekonomisk analys och uppföljning”. Där fick 72 procent av cheferna på styrelse/koncernledningsnivå godkänt av sina direktrapporterande, men bara 56 procent av vd och 50 procent på ledningsgruppsnivå.

– Jag tycker att man kan fundera över om svaren i undersökningen beror på verklig kompetensbrist, eller om det är så att man använder olika modeller och verktyg inom organisationen och att man har svårt att förstå varandras angreppssätt och språkbruk. Om det är det senare fallet är en naturlig lösning att se till att alla har samma plattform att utgå ifrån.

Högst kompetens har cheferna generellt när det gäller att förstå sina kunder och marknad, där är det 74 procent av deras närmaste medarbetare som ger dem ett betyg över tre.

Till undersökningen

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.