Långa handläggningstider när ärenden står på kö

Förbättringsarbete 70 procent av handläggningstiderna är väntan. Riksrevisionens granskning av förvaltningsrätterna konstaterar att de behöver vässa sina arbetssätt.

Långa handläggningstider när ärenden står på kö

Förvaltningsrätterna har under flera år haft problem med att klara regeringens mål om att 75 procent av målen ska ta högst sex månader att avgöra. Riksrevisionen har nu granskat förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut om sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd.

Granskningen visar att handläggningstiderna ofta är väldigt långa och att det skiljer stort mellan olika domstolar. Men det stora problemet är att målen ligger och väntar. Riksrevisionen konstaterar att många mål kan vara klara för avgörande under en längre period innan de avgörs. Drygt 70 procent av handläggningstiden för mål om sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning utgörs av väntan.

Granskningen visar också att den som överklagat ett beslut till förvaltningsrätten inte får information om att överklagandet har mottagits eller hur lång tid det kommer att ta att få en dom.

– Det är viktigt att den som överklagar ett beslut får besked så snart som möjligt, de långa handläggningstiderna är inte acceptabla. Förvaltningsrätterna kan göra mer för att effektivisera handläggningsprocessen och ge alla som överklagar begriplig och relevant information, säger riksrevisor Jan Landahl.

Riksrevisionen anser därför att domstolsverket bör förbättra sitt stöd till förvaltningsrätterna när det gäller att utveckla informationen och effektivisera arbetsprocesserna. Dessutom bör regeringen tydligare styra mot högre effektivitet genom att se över förvaltningsrätternas verksamhetsmål.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.