Långa turer minskar stress i vården

Forskning Arbetspass på tolv timmar minskar stressen för medarbetarna och är bra för boende på sjukhem, visar en ny norsk studie som norska HMS magasinet rapporterar om.

Långa turer minskar stress i vården
Shutterstock

I till exempel USA, Kanada och Storbritannien är det vanligt med långa turer på tolv timmar eller mer i streck. Nu har forskaren Kari Ingstad vid Nord universitetet i Bodö i Norge undersökt det här sättet att organisera arbetet.

Hon visar att det blir god kontinuitet när medarbetarna kan se patienternas utveckling under en hel dag och flera dagar i streck. För patienterna blir det på samma sätt bättre kontinuitet när de träffar samma personal under längre tid.

Kan sprida ut uppgifterna

Med ett skiftbyte mindre per dygn får medarbetarna mer tid till patienterna. De långa passen ger också större flexibilitet för när olika arbetsuppgifter kan utföras.

”Smutsiga kaffekoppar och diskbänken kan stå som de är, för ingen ska hem förrän senare”, förklarar medarbetarna och det är en av orsakerna till den minskade stressen.

– Man måste inte vara färdig med arbetsuppgifter till ett vaktskifte mitt på dagen, och det gör att arbetsuppgifter kan spridas ut över längre tid, förklarar Kari Ingstad.

För att få de här fördelarna behöver medarbetarna arbeta som ett team och vara på samma avdelning hela dagen. Det får heller inte vara delade turer, så att passet är uppdelat i två delar. Det krävs dessutom att medarbetarna har hög anställningsgrad. I studien hade alla minst 70 procents anställning.

Nya krav

Med längre arbetspass blir det tydligare skillnad mellan arbetsperioder och lediga perioder. Det ställer i sin tur krav på bra dokumentation så att de som varit lediga får information om vad som hänt under frånvaron.

Flera studier visar att långa turer ger tyngre arbete och leder till att fler fel begås.

– Inga typer av turer har bara positiva eller negativa sidor. Långturer är omstridda och passar nog inte alla. Den här studien visar ändå att medarbetarna kan uppleva mindre stress och större ro vid långturer, säger Kari Ingstad.

Hon pekar på att långpassen inte bara passar unga medarbetare som inte har familj utan att de kan uppfattas som positiva av alla typer av medarbetare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.