Oriola går all in med Lean

Förbättringsarbete Det räcker inte med ett brinnande engagemang för att lyckas med Lean. Inte heller vassa verktyg eller snygga whiteboardtavlor med färgglada post-it-lappar. För att nå verklig framgång måste man tänka större, konstaterar Magnus Korsgren, utvecklingschef på Oriola.

När apoteksmarknaden avreglerades för några år sedan stod läkemedelsdistributören Oriola inför en stor förändring. Med ökad konkurrens och nya krav från kunderna insåg ledningen att de behövde utveckla en kultur och struktur för ständiga förbättringar och att Lean var metoden de sökte.

Förbättringsmöte på Centrallagret i Mölnlycke.
Förbättringsmöte på Centrallagret i Mölnlycke.

– Företaget har alltid arbetat med förbättringar, men nu blev behovet tydligare. Kundens krav ökar hela tiden. Om vi inte utvecklar och förbättrar oss kommer vi till slut att få missnöjda kunder, konstaterar Magnus Korsgren som för drygt tre år sedan anställdes för att bygga upp och implementera ett Leanprogram.

Arbetet över gränserna

Oriolas kärnverksamhet är att lagerhålla och distribuera läkemedel och andra varor till landets apotek. De stora utmaningarna handlar om att säkerställa patientsäkerheten i hela kedjan samtidigt som de behöver ha kostnadseffektiva processer och se till att arbetsplatsen är säker. Till exempel är det viktigt att varorna håller rätt temperatur och hanteras på rätt sätt genom hela leveransen.

En ambition har varit att hitta sätt att jobba mer över funktionsgränserna. Istället för att sätta mål för varje avdelning sätter de mål utifrån processperspektivet, för att på så vis se till att medarbetarna börjar kommunicera utifrån gemensamma mål.

”Allt från åh nej till äntligen” Läs mer på nästa sida

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.