Långt kvar till 24-timmars myndighet

24-timmarsmyndigheten är ett begrepp som har dykt upp i många sammanhang sedan regeringen lade sin vision om en modern, effektiv och medborgarorienterad offentlig förvaltning år 2000. Orden var vackra – det skulle handla om bättre service, öppenhet och lyhördhet och effektivitet. Det självklara redskapet skulle i hög grad vara olika former av elektroniska tjänster med internet som bärare.

Och visst har det skett en hel del på många håll, men en genomgång som statskontoret har gjort visar att det finns mycket kvar att göra. 80 myndigheter, 62 kommuner och samtliga landsting har ingått i undersökningen. De allra flesta hade lagt ut olika former av blanketter som gick att ladda ner. Däremot ligger landstingen ligger betydligt längre fram när det gäller så kallade onlineansökningar, det vill säga tjänster som innebär att exempelvis ansökningar kan skickas elektroniskt.

Sämre ser det ut när det gäller e-tjänster som innebär någon form av individualiserad ärendehantering, tjänster som kräver inloggning. Bara ungefär en tredjedel av kommunerna, landstingen och myndigheterna i undersökningen har sådana tjänster. Var tredje kommun i undersökningen erbjuder dock exempelvis tjänsten gymnasieansökan.

Bara åtta procent av myndigheterna har en e-tjänst som innebär att kunden kan följa ett ärende, och för kommunerna och landstingen är den e-tjänsten nästan obefintlig. Man har dock kommit längre när det gäller avancerade interaktiva informationstjänster. Minst varannan offentlig institution i undersökningen erbjuder någon form av avancerad interaktiv tjänst, som kan handla om att kunna räkna ut taxor och avgifter eller få svar på geografiska frågor via elektroniska kartor.

Som synes har det hänt en del, men fortfarande återstår åtskilligt till den 24-timmarsmyndighet det talas om och som ska höja kvaliteten på servicen till medborgarna i Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.