Långtidssjukskrivningarna ökar

Långtidssjukskrivningarna fortsätter att öka bland privatanställda tjänstemän, men takten har minskat jämfört med förra året. Det visar tjänstepensionsföretaget Alectas Hälsobarometer för tredje kvartalet i år.

Ökningstakten för nya långtidssjukskrivningar tycks minska, men bland mediaföretagen är ökningstakten fortfarande stor. Trenden verkar också gå mot att alltfler yngre drabbas av långtidssjukskrivningar.

Under årets första tre månader ökade antalet nya långtidssjukskrivningar för privatanställda tjänstemän med 12 procent. Det kan jämföras med en ökning med 28 procent för samma period förra året. Högst ökningstakt visar de yngre åldersgrupperna och för personer yngre än 35 år ökar långtidssjukskrivningarna mer bland män än bland kvinnor.

Mediabranschen hårt drabbad

Drygt en tredjedel av de nya långtidssjukskrivna har fått diagnoserna depression, utbrändhet eller reaktion på svår stress, och det är diagnoser som ökar. Årets första tre månader visar på 31 procent jämfört med 28 procent förra året. De yngre åldersgrupperna hade högst andel med dessa diagnoser.

Ser man till olika branscher steg långtidssjukskrivningarna inom mediabranschen mest. Där var ökningen 60 procent. Över hälften av dem fick diagnoserna depression, utbrändhet eller reaktion på svår stress.

Statistiken bygger på långtidssjukskrivningar bland 620 000 privatanställda tjänstemän.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.