Länsstyrelser köper 24-timmarstjänster

Tietoenator och länsstyrelserna i Sverige har tecknat avtal om införande av ett antal nya e-tjänster inom områdena eKörkort, eVäktare, eStiftelser och eYrkestrafik. Projektet startar under 2006 och införandet sker successivt under året och beräknas avslutas under fjärde kvartalet.

De 21 länsstyrelserna kommer via ett tjugotal e-tjänster erbjuda medborgare och företag möjlighet att helt elektroniskt fylla i, skriva under och skicka in ansökningar, samt inlämna olika intyg, underlag och uppgifter. Lösningarna för de olika ärendeprocesserna baseras på Tietoenators Infratjänster som kombineras och byggs samman till e-tjänster.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.