Lär nytt för att lyckas med förändringen

Den som vill förändra en organisation måste få dess medlemmar att lära nytt. Men ofta blir det inget lärande och förändringsförsöken strandar. En ny antologi säger sig ha svaren på problemen.

Vad är det som kan gå snett i förändringsarbete och hur ska man göra istället? Det har 23 forskare från Högskolan i Väst fokuserat på i en nyutkommen antologi med namnet Lärande i och för det nya arbetslivet. Texterna som är skrivna av olika forskare berör bland annat coaching, samarbete mellan olika yrkesgrupper och beskrivningar kring varför organisationsförändringar och lärande inte kommer till stånd.

Bland annat skriver författarna att omfattande förändringsprocesser kräver ett djupgående lärande som påverkar värderingarna hos dem som ingår i organisationen. Man måste lära tillsammans i avsikt att nå resultat som man verkligen strävar efter och organisationen måste genomsyras av förtroende.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.