Lär om ledarskapet i skolan

Det är ofta de skolor som ligger i toppen och botten som ägnas mest uppmärksamhet. Den här bakom bygger istället på ett projekt bland 24 skolor med medelresultat.

Författarna presenterar och diskuterar rektorers ledarskap i relation till skolans struktur och kultur. Kommunikation mellan rektor och lärare, rektorns pedagogiska ledarskap och synen på kvalitet behandlas är frågor som behandlas. Boken innehåller också resultat som visar hur skolledningen på kommunnivå agerar och en tydlig lärdom är att skolledningen måste ha tydliga och förankrade uppfattningar om hur skolan kan uppfylla sina mål. Boken riktar sig till alla som är intresserade av skolans ledarskap.

Redaktörer är Jonas Höög och Olof Johansson och boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.