Lars Sörqvist: ”Långsiktighet vinner i längden”

Krönika Grunden för att lyckas med en omställning mot ökad långsiktighet handlar om att kunna visa att systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete leder till goda resultat, alltså att framgång föder framgång. Det skriver Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates.

Lars Sörqvist: ”Långsiktighet vinner i längden”
Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates.

Få saker kan nog vara mer självklara än titeln till denna krönika. Vill man uppnå hållbar framgång krävs förstås långsiktighet. Detta är något som vi vet väldigt väl i kvalitetsvärlden. Utan långsiktighet och kontinuitet är det i det närmaste omöjligt att utveckla den kultur och det ledarskap som krävs för ett framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete. Det räcker med att titta på kvalitetsmässigt ledande organisationer så finner man en genuin långsiktighet. Dessa organisationer har mangrant varit på väg i samma riktning väldigt länge och har tydliga ledare som vet vad de vill uppnå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Detta till trots brottas många kvalitetsprofessionella med kortsiktiga agendor i både ledningsgrupper och organisationer. Allt för ofta styr kvartalsrapporter företag och mandatperioder offentliga verksamheter. Istället för att blicka framåt mot gemensamma visioner och fokusera på att systematiskt förbättra verksamheten i denna önskade riktning, kännetecknas kvalitetsarbete då av kortsiktighetens fixande och trixande.

Långsiktighet är inte bara avgörande för en organisations framgång, utan är dessutom grunden för en hållbar utveckling i världen. En förmåga att göra rätt saker på rätt sätt, möjliggör att större värde kan uppnås med mindre resursåtgång. Att nå dit tar dock tid och kräver målmedvetenhet. Kortsiktighet leder tvärt om vanligen till suboptimeringar, ineffektivitet och stora slöserier.

Den största utmaningen består förmodligen av hur en verksamhet ska uppnå långsiktighet i en omvärld som allt för ofta är kortsiktig. Särskilt när konjunkturläget, som just nu, är osäkert och mörka moln syns vid horisonten. I ett sådant läge ökar risken dessvärre att kortsiktigheten accelererar, trots att det som egentligen krävs för att hantera situationens utmaningar är långsiktighet och mod.

Min erfarenhet är att grunden för att lyckas med en omställning mot ökad långsiktighet handlar mycket om att kunna visa att systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete leder till goda resultat. Uttrycket ”framgång föder framgång” sammanfattar detta väl. Kraften i goda exempel kan aldrig underskattas. Kan man bevisa att långsiktighet är mycket mer lönsam än kortsiktighet hamnar situationen i en helt annan dager. Det är dock upp till oss kvalitetsprofessionella att klara av att visa att långsiktighet lönar sig.

För att lyckas krävs en välgenomtänkt taktik. Fokus behöver ligga på att genomföra för verksamheten viktiga förbättringar. Förbättringar som ger effekter och resultat. Jag brukar säga till kvalitetschefer, som jag coachar, att de ska sikta på att förbättra sådana saker som gör riktigt ont i deras verksamheter. Saker som gör att organisationens högsta chef ligger sömnlös på nätterna. Kritiskt är dessutom att man kan mäta uppnådda resultat. Det hjälper inte att bara säga att saker blev ”bra”. Man måste kunna visa hur mycket bättre det blev. Betydelsen av att uppnå ekonomiska besparingar kan i detta sammanhang inte heller underskattas.

Vill du uppnå den långsiktighet som krävs för hållbar framgång, behöver du alltså förtjäna denna genom att lägga så mycket som möjligt av din tid och kraft på att arbeta systematiskt med rätt förbättringar!

Lars Sörqvist

VD, Sandholm Associates

President, International Academy for Quality

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.